Η Κύπρος ανακοίνωσε σήμερα ότι ολοκλήρωσε την ανταλλαγή κρατικών ομολόγων ύψους 1 δισ. ευρώ που έληγαν σήμερα, με νέα μακροπρόθεσμα κρατικά ομόλογα, στο πλαίσιο του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής της μεγαλονήσου.

Εκδόθηκαν πέντε τύποι ομολόγων με λήξεις από έξι έως δέκα χρόνια, προσφέροντας τα ίδια κουπόνια με εκείνα που προσέφεραν οι τίτλοι που αντικαταστάθηκαν, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών της χώρας.