Η Fourlis A.E. Συμμετοχών ανακοινώνει ότι από τη Δευτέρα 8 Ιουλίου 2013 η έδρα και τα γραφεία της εταιρείας μεταφέρονται στη διεύθυνση Οδός Σωρού 18 – 20 (Κτίριο Α), 151 25, Μαρούσι.

Η ανωτέρω αλλαγή διεύθυνσης έδρας και γραφείων ισχύει και για τις θυγατρικές εταιρείες της Fourlis A.E. Συμμετοχών:

- Fourlis Trade A.E.B.E.,

- Intersport Athletics A.E.,

- Trade Logistics A.E.

Επίσης για όλες τις εταιρείες η αρμόδια ΔΟΥ από 01.07.2013 είναι η ΦΑΕ Αθηνών. Όλα τα άλλα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνα, φαξ, e-mail addresses), παραμένουν ως έχουν.

TAGS