Λιγότερες κατά 2.500 θα γίνουν μέχρι το 2017 οι θέσεις εργασίας σε θεσμικά όργανα και ιδρύματα της ΕΕ στο πλαίσιο λήψης μέτρων λόγω λιτότητας. Πρόκειται για συμβιβασμό ο οποίος επετεύχθη μεταξύ μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και υπουργών κρατών-μελών της ΕΕ και ανακοινώθηκε την περασμένη Παρασκευή, 28 Ιουνίου.

Οι περικοπές, αυτές αντιστοιχούν στο 5% περίπου του συνολικού προσωπικού που απασχολείται στα 50 θεσμικά όργανα και ερευνητικά ινστιτούτα της ΕΕ, ενώ αναμένεται να πραγματοποιηθούν σταδιακά από το 2013 έως το 2017. 

Βάσει της ίδιας συμφωνίας, θα παγώσουν μισθοί και συντάξεις για δύο έτη, ταυτόχρονα με μικρή αύξηση του ελαχίστου ορίου εργασίας από τις 37,5 στις 40 ώρες την εβδομάδα. 
Επιπλέον, αυξάνονται τα όρια συνταξιοδότησης των  υπαλλήλων στις υπηρεσίες της ΕΕ, από το 63ο στο 66ο για τα νέα μέλη προσωπικού, και στο 65ο για τους σημερινούς εργαζομένους, ενώ επιβάλλεται νέος φόρος «κοινωνικής αλληλεγγύης», ύψους 6%.
Σημειώνεται ότι οι αποδοχές ενός υπαλλήλου της ΕΕ ανέρχονται κατά μέσο όρο στις 5.000 ευρώ μηνιαίως, με συντελεστή φορολόγησης 20%- ποσοστό κατά πολύ χαμηλότερο, όπως επισημαίνει η ιστοσελίδα του ενημερωτικού δικτύου EUobserver, από αυτό που ισχύει στο Βέλγιο, αλλά και σε άλλα κράτη-μέλη.