Αύξηση στο 1,6% από 1,4% τον Μάιο σημείωσε ο πληθωρισμός τον Ιούνιο στην ευρωζώνη, λόγω της καθαρής αύξησης των τιμών της ενέργειας και των τροφίμων, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στην δημοσιότητα σήμερα η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της ΕΕ. 

Πάντως παρά την αύξηση του δείκτη, το επίπεδο του πληθωρισμού παραμένει αρκετά χαμηλότερο από ό,τι πριν από ένα χρόνο, καθώς βρισκόταν στο 2,4% τον Ιούνιο του 2012. 

Οι τομείς που συνέβαλαν κυρίως στην επιτάχυνση του πληθωρισμού είναι τα τρόφιμα, τα αλκοολούχα ποτά και τα προϊόντα καπνού, οι τιμές των οποίων αυξήθηκαν περισσότερο σε ετήσια βάση (3,2%, ποσοστό αμετάβλητο σε σύγκριση με τον Μάιο), ακολουθούμενες από αυτές της ενέργειας (1,6%, από -0,2% τον Μάιο), των υπηρεσιών (1,4%, από 1,5% τον Μάιο) και των βιομηχανικών αγαθών πλην ενέργειας (0,7%, από 0,8% τον Μάιο). 

Είναι επομένως κυρίως η τιμή της ενέργειας που συνέβαλε στην επιτάχυνση των τιμών καταναλωτή. Η Eurostat δεν υπεισέρχεται σε λεπτομέρειες στην ανακοίνωσή της. 

Αν και ο πληθωρισμός πλην ενέργειας αναμένεται να επιβραδυνθεί τους επόμενους μήνες, αυτό «αντανακλά την ασθενικότητα της οικονομίας και δεν αναμένεται κατ' ανάγκη να ωθήσει τους καταναλωτές να καταναλώσουν», σημείωσε ο Τζόναθαν Λόινς της Capital Economics. 

Το επίπεδο αυτό του πληθωρισμού παραμένει αρκετά χαμηλότερο από το στόχο που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), η οποία θέλει να διατηρείται ο πληθωρισμός κοντά στο 2% μεσοπρόθεσμα αλλά να μην το ξεπερνά. 

«Η επιτάχυνση του πληθωρισμού και η βελτίωση της δραστηριότητας του ιδιωτικού τομέα στην ευρωζώνη μειώνει την πίεση που υφίσταται η ΕΚΤ και την οδήγησε να χαράξει μια λίγο πιο χαλαρή νομισματική πολιτική», σχολίασε ένας αναλυτής της τράπεζας ING, τρεις ημέρες πριν από την επικείμενη τακτική σύνοδο του διοικητικού συμβουλίου του κεντρικού πιστωτικού ιδρύματος της ΕΕ.