Μείωση κατά 2,8% σημείωσε το Μάιο η βιομηχανική παραγωγή στην ΠΓΔΜ, μετά από τρεις συνεχόμενους μήνες αύξησής της. Ειδικά, η παραγωγή των μεταποιητικών βιομηχανιών, από την οποία επηρεάζεται άμεσα και η απασχόληση, περιορίστηκε κατά 9,3%.

Όπως ανακοινώθηκε από την Στατιστική Υπηρεσία της ΠΓΔΜ, ο γενικός δείκτης βιομηχανικής παραγωγής παρουσίασε μείωση 2,8% το Μάιο του 2013 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου του 2012.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στις εξής μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

α. Στην αύξηση του δείκτη παραγωγής ορυχείων- λατομείων κατά 9,1%

β. Στη μείωση του δείκτη παραγωγής μεταποιητικών βιομηχανιών κατά 9,3%.

γ. Στην αύξηση του δείκτη διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου κατά 34,3%.

Εξάλλου, ο μέσος δείκτης βιομηχανικής παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου- Μαΐου 2013 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου- Μαΐου 2012, παρουσίασε αύξηση 1,7%.