Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η προσπάθεια επιτυχούς ολοκλήρωσης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Probank που έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί στις 15 Ιουλίου.

Η επιτυχία της προσπάθειας αυτής, που αφορά αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας, κατά ποσό 222,7 εκατ. ευρώ, για την οποία έχει ήδη ξεκινήσει να εκδηλώνεται ενδιαφέρον από επενδυτές, θα έχει ως αποτέλεσμα τη διατήρηση του ιδιωτικού χαρακτήρα της Probank, ενισχύοντας, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τις αξίες και τη ξεχωριστή της θέση που κατέχει στο διαμορφούμενο τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5 Ιουλίου 2013.

TAGS