Συνέρχεται σήμερα το διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας Κύπρου, ΚΥΠΡ προκειμένου να λάβει τελικές αποφάσεις για το σχέδιο εθελούσιας εξόδου των υπαλλήλων της τράπεζας.

Η συνεδρία πραγματοποιείται ύστερα από τις χθεσινές πολύωρες διαβουλεύσεις μεταξύ αντιπροσωπειών του δ.σ. και της συντεχνίας των τραπεζοϋπαλλήλων επί των προνοιών του σχεδίου. Μετά το πέρας της συνεδρίας το σχέδιο θα κοινοποιηθεί στο προσωπικό.

Η τράπεζα βρίσκεται σε καθεστώς εξυγίανσης από τον Μάρτιο, όταν επιβλήθηκε αναγκαστική μετατροπή των ανασφάλιστων καταθέσεων σε μετοχές. Στο καθεστώς αυτό αναμένεται να παραμείνει μέχρι το τέλος Ιουλίου, μέχρι να ολοκληρωθεί η αποτίμηση των περιουσιακών της στοιχείων.