Στην ίδρυση εταιρείας με την επωνυμία ALUMIL MIDDLE EAST JLT και έδρα το DUBAI με ποσοστό συμμετοχής 70%, προχώρησε η θυγατρική της Αλουμύλ, ALUMIL GULF FZC.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το αντικείμενο δραστηριότητας της νέας εταιρείας θα είναι η εμπορία οικοδομικών υλικών στην ευρύτερη περιοχή.

Σημειώνεται ότι, η ίδρυση της παραπάνω εταιρείας δεν πρόκειται να επηρεάσει σημαντικά τα αποτελέσματα του Ομίλου.