Οι άνισες συνθήκες της αγοράς και το αβέβαιο ρυθμιστικό πλαίσιο είναι εμπόδια στο εμπόριο και τη χρηματοδότηση, όπως προκύπτει από έρευνα του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC), σύμφωνα με ανακοίνωση του ICC Hellas.

Η έρευνα του ICC σχετικά με το εμπόριο και τη χρηματοδότηση, δείχνει ότι η συνεχιζόμενη έλλειψη χρηματοδότησης του εμπορίου εξακολουθεί να αποτελεί μείζονα πρόκληση για την οικονομική ανάκαμψη και ανάπτυξη, με πολλές επιχειρήσεις να εξαρτώνται από την υπερανάληψη και τα επιχειρηματικά δάνεια για τη χρηματοδότηση των εξαγωγών και των εισαγωγών τους.

Σύμφωνα με την έρευνα, η αβεβαιότητα για τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ, οι κρίσεις στη Μέση Ανατολή, και η σινο-ιαπωνική ένταση συνέβαλαν στον πτωτικό ρυθμό του παγκόσμιου εμπορίου με τον δείκτη ανάπτυξης να υποχωρεί σε 3,8% ανάπτυξη το 2012, που είναι πολύ κάτω από το 6,1% το προηγούμενο έτος.

Η νωθρότητα της οικονομίας της Ευρωζώνης εξασθένησε την παγκόσμια ζήτηση από τα μέσα του έτους, καθώς οι οικονομίες στην Κίνα, την Ινδία, τη Βραζιλία και άλλες αναδυόμενες αγορές σημείωσαν επιβραδυντικούς ρυθμούς.

Στην έρευνα σημειώνεται ότι ο ρυθμός αύξησης νέων ρυθμιστικών κανόνων τα τελευταία χρόνια έχει αυξήσει το κόστος στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και έχει επιφέρει κατάθλιψη στις αγορές. Περίπου το 65% των ερωτηθέντων εμπειρογνωμόνων δήλωσε ότι, η εφαρμογή των κανονισμών της Βασιλείας ΙΙΙ επηρεάζουν, σε κάποιο ή σε μεγάλο βαθμό, το κόστος των κεφαλαίων και της ρευστότητας για τη χρηματοδότηση του εμπορίου. Ενώ πολλές ρυθμιστικές αλλαγές έχουν ήδη υλοποιηθεί ή προταθεί, το ρυθμιστικό πλαίσιο για το μέλλον παραμένει ασαφές καθώς και η εναρμόνιση των ρυθμιστικών αρχών παραμένει ένα σημαντικό πρόβλημα για τους χρηματοδότες του εμπορίου και των πελατών τους.

Θετικό σημείο, όπως προκύπτει από την έρευνα είναι ότι, παρά τις άνισες επιδόσεις σε όλο τον κόσμο το 2012, η αγορά δείχνει θετικά σημάδια αργής και σταθερής ανάπτυξης, και τα προσωρινά μέτρα που επιβλήθηκαν στο εμπόριο κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης -συμπεριλαμβανομένης της αύξησης των τελών για το εμπόριο- αναιρούνται σταδιακά.

Η έρευνα του ICC αποκαλύπτει ότι οι αναπτυσσόμενες οικονομίες παραμένουν οι οδηγοί της διεθνούς ανάπτυξης του εμπορίου, παρά το συνεχώς αυξανόμενο επίπεδο των κανονιστικών ρυθμίσεων στον απόηχο της χρηματοπιστωτικής κρίσης και ένα σαφές χάσμα χρηματοδότησης του εμπορίου για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στο νότιο ημισφαίριο. Ωστόσο, η ανθεκτικότητα των αναπτυσσόμενων χωρών έχει γίνει πιο εμφανής, σύμφωνα με την έρευνα, η οποία έδειξε ότι, αν και οι εξαγωγές των αναπτυσσόμενων χωρών είχαν διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια του έτους, ξεπέρασαν τελικά τα προ της κρίσης επίπεδα και ο δείκτης αύξησης ανήλθε στο 8,5% το 2012.

Τα προγράμματα διευκόλυνσης του εμπορίου, από τις πολυεθνικές τράπεζες ανάπτυξης (MDB) επίσης αυξήθηκαν το 2012, σύμφωνα με την έρευνα, η οποία προβλέπει ότι ο ρόλος των ΜDB θα γίνει ακόμη πιο σημαντικός στην υποστήριξη της παγκόσμιας ανάκαμψης, την οικονομική ανάπτυξη και τη μείωση της φτώχειας κατά τα επόμενα έτη.