Αποσύρονται από την αγορά 900 εκατ. δικαιωμάτων ρύπων (backloading) προκειμένου να προκληθεί τεχνητή αύξηση των τιμών τους, σύμφωνα με το σημερινό ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου

Η τεχνητή αυτή αύξηση των τιμών των δικαιωμάτων ρύπων, ειδικά για τη χώρα μας θα έχει σοβαρότατες επιπτώσεις, με δεδομένα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική παραγωγή. Η ιδιαιτερότητα που υπάρχει για τις ελληνικές επιχειρήσεις είναι ότι λόγω της γεωγραφικής θέσης της χώρας, είναι εκτεθειμένες στον ανταγωνισμό χωρών εκτός ΕΕ που δεν έχουν περιορισμούς στις εκπομπές.

Οποιαδήποτε επιβάρυνση στο κόστος παραγωγής θα έχει μεγάλη επίπτωση στις ελληνικές βιομηχανίες που παράγουν CO2 και ανταγωνίζονται βιομηχανίες που δεν έχουν περιορισμό.

Σημειώνεται ότι από το backloading η επίπτωση για τη βιομηχανία είναι διπλή: αφενός κάποιες επιχειρήσεις αγοράζουν άμεσα δικαιώματα από το χρηματιστήριο ρύπων και θα κληθούν να πληρώσουν μεγαλύτερο κόστος, αφετέρου θα προκύψει έμμεση επιβάρυνση λόγω της αύξησης του κόστους ηλεκτροπαραγωγής. Ειδικά στην Ελλάδα που η ηλεκτροπαραγωγή εμφανίζει υψηλό ανθρακικό αποτύπωμα η επίπτωση είναι ιδιαίτερα υψηλή.

Η απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου

Ειδικότερα, υπέρ της πρότασης ψήφισαν 344 βουλευτές ενώ 311 βουλευτές ψήφισαν κατά. 

Η ελαφρώς αναθεωρημένη αυτή πρόταση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την απόσυρση των δικαιωμάτων για μικρότερο χρονικό διάστημα και την επανεισαγωγή τους στην αγορά ένα χρόνο μετά την απόσυρσή τους.

Η κυλιόμενη αυτή απόσυρση των δικαιωμάτων εκτιμάται, σύμφωνα με το www.energypress.gr ότι θα έχει μικρότερη επίπτωση στις τιμές των ρύπων και άρα στα κόστη που θα κληθούν να επιβαρυνθούν οι καταναλωτές.

Σύμφωνα με την τροπολογία που έγινε δεκτή το δικαίωμα της απόσυρσης μπορεί να ασκηθεί μόνο μία φορά και ταυτόχρονα θα πρέπει η Επιτροπή να πραγματοποιήσει μελέτη επιπτώσεων ώστε να διασφαλιστεί ότι δε θα προκληθούν μεταναστεύσεις επιχειρήσεων από την Ευρώπη, εφόσον η τιμή των ρύπων αυξηθεί.

Υπενθυμίζεται ότι η αρχική πρόταση είχε απορριφθεί από τους Ευρωβουλευτές κατά την πρώτη ψηφοφορία που είχε διεξαχθεί τονΑπρίλιο.

Ωστόσο, η Επιτροπή Περιβάλλοντος του ΕΚ, μετά από ορισμένες αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στην πρώτη έκδοση της πρότασης, τον περασμένο μήνα έδωσε το «πράσινο» φως προκειμένου ναξανατεθεί προς ψήφιση σήμερα.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η θέση της ελληνικής κυβέρνησης στο μέτρο ήταν εξαρχής αρνητική, καθώς το κόστος της ΔΕΗ και κατά συνέπεια τα τιμολόγιά της μπορεί θα επιβαρυνθούν , αν αυξηθούν οι τιμές των δικαιωμάτων εκπομπής ρύπων.

Η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να αγοράζει δικαιώματα για το σύνολο του διοξειδίου του άνθρακα που εκπέμπει.