Επείγουσα και αποφασιστική δράση σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο απαιτείται για την αντιμετώπιση της ανεργίας, η οποία αποτελεί εξέχοντα και άμεσο στόχο, αναφέρεται στη Διακήρυξη που εξέδωσαν οι υπουργοί Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τη συνάντησή τους στο Βερολίνο, έπειτα από πρόσκληση της καγκελαρίου Άνγκελα Μέρκελ.

Οι 28 υπουργοί τονίζουν την ανάγκη να δρομολογηθούν ταχύτατες πρωτοβουλίες, ενώ επισημαίνουν ότι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που εφαρμόζονται από πολλές χώρες έχουν ήδη φέρει αποτελέσματα. «Οι στόχοι πρέπει να επιδιωχθούν μαζί με τις μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα προωθήσουν τη βιώσιμη ανάπτυξη, κυρίως αποκαθιστώντας την κανονική δανειοδότηση και στηρίζοντας τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς (αυτές οι επιχειρήσεις) είναι κρίσιμης σημασίας προκειμένου να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας» τονίζουν οι υπουργοί.

Σε ό,τι αφορά τους τομείς που πρέπει να εστιαστεί η προσοχή των κρατών και των ευρωπαϊκών οργάνων, στη Διακήρυξη γίνεται λόγος για την ανάγκη να καταστούν απολύτως λειτουργικές η Πρωτοβουλία για τη Νεανική Απασχόληση και η Εγγύηση για τους Νέους ως τον Ιανουάριο του 2014, να μελετηθούν και να ανταλλαγούν εμπειρίες μεταξύ των κρατών ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά μέτρα βραχυπρόθεσμης αποτελεσματικότητας, να ενισχυθεί η κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, να βελτιωθεί η λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης και κατάρτισης και να αξιοποιηθούν σωστά οι διαθέσιμοι πόροι.

Ανάμεσα στα μέτρα που προτείνονται είναι η επαγγελματική κατάρτιση των νέων που δεν ολοκληρώνουν τις βασικές σπουδές τους, ο δανεισμός με ευνοϊκούς όρους, οι μαθητείες σε επιχειρήσεις, η προώθηση της αυτοαπασχόλησης και τα προγράμματα βοήθειας εισόδου στην αγορά εργασίας.