Την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 205.804.664 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Eurobank ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ και τιμής διάθεσης 1,54 ευρώ, οι οποίες προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, ενέκρινε η Επιτροπή Εισαγωγών και Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η 5η Ιουλίου 2013.

 

 

TAGS