Νέα επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας υπεγράφη σήμερα Πέμπτη από τον Σύλλογο Προσωπικού Alpha Bank, για την ενιαία αντιμετώπιση του συνόλου του ανθρωπίνου δυναμικού της Τράπεζας.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Χωρίς να χαθεί πολύτιμος χρόνος, αμέσως μετά τη νομική συγχώνευση τηςAlpha Bank και της Εμπορικής Τράπεζας, ο Σύλλογος ενώνει τους εργαζομένους μέσα από έναν ενιαίο οργανισμό και θεσμικές ρυθμίσεις που ισχυροποιούν τη θέση τους και πάνω από όλα διασφαλίζουν την ίδια τους την εργασία.

Η οικονομική κρίση, οι στρατιές των ανέργων, η πτώχευση μεγάλων επιχειρήσεων το κλείσιμο ακόμη και οργανισμών του δημοσίου, δημιουργούν κλίμα πανικού και ανασφάλειας που θέλει μεγάλη προσπάθεια για να ξεπεραστεί.

Το κυρίαρχο ζητούμενο σε όλες τις συναντήσεις που έγιναν με τους εργαζόμενους σε όλο το δίκτυο της ενιαίας πλέον τράπεζας είναι: θα γίνουν απολύσεις; θα υπάρχουμε αύριο;

Φυσικά το κλίμα γίνεται κάθε φορά πιο βαρύ όταν παρακολουθεί κανείς τις πρωτόγνωρες εξελίξεις στο Τραπεζικό σύστημα. Οι ανακατατάξεις επέρχονται τόσο γρήγορα, και σε πολλές περιπτώσεις με βίαιο τρόπο, ώστε μέσα σ' αυτή την άγρια προσαρμογή ή και διάλυση κάποιων που φάνταζαν «οι ισχυροί» του συστήματος, εντέλει ξεχωρίζει ο συνετός στρατηγικός σχεδιασμός, η σιγουριά, η υπεύθυνη διαχείριση κρίσεων, η ανώτερη τραπεζική κουλτούρα και η ηγετική ομάδα που δίνει τη βεβαιότητα ότι είμαστε εδώ όρθιοι, δυνατοί και ανθεκτικοί ακόμη και στην πιο αρνητική συγκυρία.

Αυτό είναι το πραγματικό ποιοτικό εκτόπισμα της Τράπεζας που λέγεται Alpha Bank.

Αυτό είναι όμως και το πραγματικό μέγεθος του Συλλόγου Προσωπικού AlphaBank που υπεύθυνα, με σχεδιασμό και σιγουριά ανοίγει δρόμους οι οποίοι με μαθηματική ακρίβεια θα μας οδηγήσουν στην επαναδόμηση ενός εργασιακού τοπίου που γκρεμίσθηκε βίαια γιατί ποτέ δεν κυριάρχησε ο ρεαλισμός, η αλήθεια και ο προγραμματισμός αλλά μόνο η καταγγελία και οι αφορισμοί, που οδήγησαν ,βεβαίως, στη συνδικαλιστική επιβίωση των προνομιούχων «προστατών» των εργαζομένων.

Ο Σύλλογος ταυτόχρονα προετοιμάζει σειρά κινήσεων χωρίς θόρυβο, χωρίς επικοινωνιακά παιχνίδια, ώστε να γίνει μία ενιαία, ισχυρότατη Τράπεζα με εργαζόμενους χωρίς διακρίσεις, χωρίς ανασφάλεια και φόβο για το αύριο.

Κάποιοι που θα βρουν πάλι τον τρόπο να παίξουν το ρόλο των προστατών τάχα των συμφερόντων των εργαζομένων. Όλοι αυτοί όμως ας πουν επιτέλους: Ποιες άλλες Τράπεζες που συγχωνεύονται είναι σε θέση να υπογράφουν με το Σύλλογό τους ενιαίο εργασιακό καθεστώς και κατοχύρωση των θέσεων εργασίας; Καμία! Αντίθετα ανακοινώνουν τις πρώτες έμμεσες απολύσεις! Το περίεργο είναι βέβαια ότι αυτές οι Τράπεζες έχουν εξασφαλίσει την ασυλία και τη σιωπή του συνδικαλιστικού κινήματος!!

Ο Σύλλογος δίνει την υπεύθυνη διαβεβαίωση, ειδικά στους νέους συναδέλφους της πρώην Εμπορικής Τράπεζας, ότι ο Σύλλογός προχωρεί στην απόλυτη διασφάλιση της θέσης τους με την ένταξή τους στον οργανισμό Προσωπικού της Τραπέζης, ικανοποιώντας ένα δίκαιο αίτημα. Για το σκοπό αυτό ξεκίνησε ήδη η σχετική διαδικασία ώστε εντός του προσεχούς διμήνου να ανακοινωθεί και επίσημα η μεγάλη αυτή συμφωνία.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Γίνεται πράξη η ομογενοποίηση των όρων και συνθηκών εργασίας του συνόλου των εργαζομένων στην Τράπεζα με την ένταξη όλων στον Οργανισμό Προσωπικού Alpha Bank. Αυτή η ρύθμιση είναι η μεγαλύτερη διασφάλιση της εργασίας μας.

Καμία μείωση αποδοχών για το σύνολο του Προσωπικού που οι αποδοχές δεν υπερβαίνουν τα 1800€. Η ρύθμιση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία αν αναλογισθεί κανείς ότι σε όλες τις Τράπεζες οι μειώσεις της Κλαδικής Σύμβασης είναι από το πρώτο ευρώ!!

Επεκτείνεται σε όλους τους εργαζόμενους στην Τράπεζα η δυνατότητα μείωσης της δόσης στεγαστικών δανείων (ΣΣΕ Τραπεζών – ΟΤΟΕ) κατά τα 50% για χρονικό διάστημα 3 ετών.

Στα καταναλωτικά Δάνεια Προσωπικού (Alpha 700, Alphaόλα σε ένα, Alpha διευκόλυνση) ισχύουν οι όροι της ΕΣΣΕ 2012 για το σύνολο των εργαζομένων.

Μειώνεται το επιτόκιο προσωπικών δανείων ποσού (3) μισθών και (2) μισθών από 2,5% σε 2% με δυνατότητα εξοφλήσεως του 36, 48, 60 και 72 μηνιαίες δόσεις.

Πέραν των στεγαστικών δανείων βάσει ΣΣΕ το προϊόν «Alpha Δάνεια Κατοικία Προσωπικού» συνεχίζει να ισχύει για το σύνολο των εργαζομένων.

Στις κάρτες VISA, MASTERCARD, και AMERICANEXPRESS ισχύουν οι όροι της ΕΣΣΕ 2012 για το σύνολο των εργαζομένων (επιτόκιο 4,5%).

Με την έναρξη της Επιχειρησιακής Σύμβασης και τα υπηρεσιακά Συμβούλια (πειθαρχικά, προαγωγών, δανείων κλπ) είναι τα προβλεπόμενα του οργανισμού της Alpha Bankστα οποία συμμετέχει ο αντιπροσωπευτικός Σύλλογος.

Το πρόγραμμα παροχής εφάπαξ (ΑΧΑ) των συναδέλφων που έχουν προσληφθεί μετά το 1993 επεκτείνεται, εφόσον το επιθυμούν, και στους συναδέλφους της πρώην Εμπορικής.

Η σημαντική όμως ρύθμιση της ΕΣΣΕ είναι η ρήτρα διασφάλισης των κατακτήσεων μας με την υπογραφή της παρακάτω διάταξης:
«Ευνοϊκότεροι όροι και συνθήκες εργασίας, ρυθμίσεις μισθολογικές και πάσης φύσεως θεσμικές ή λοιπές παροχές που έχουν θεσπισθεί με διατάξεις νόμων, Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., καθώς και με τον Οργανισμό Προσωπικού, διατάξεις Σ.Σ.Ε., Δ.Α., Κανονισμούς, Πρακτικά Συμφωνίας, Αποφάσεις Δ.Σ. της Τραπέζης και Πράξεις Διοικήσεως δεν θίγονται από την παρούσα αλλά εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρμόζονται στο Προσωπικό της Τραπέζης.»

TAGS