Η ING Investment Management αναφέρει ότι οι μετοχές πρόκειται να ευνοηθούν κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2013, καθώς οι προτιμήσεις των επενδυτών μετατοπίζονται από τα ομόλογα που παράγουν εισόδημα προς επενδύσεις με προοπτικές υπεραξιών.

Στο ετήσιο Mid Year Outlook για το 2013, η ING IM παρατηρεί ότι αυτή η εναλλαγή της ψυχολογίας ξεκίνησε στα τέλη Απριλίου και συνεχίστηκε κατά την πρόσφατη διόρθωση της αγοράς. Επιπλέον, σε αντίθεση με τους πρώτους τέσσερις μήνες του έτους, οι κυκλικοί κλάδοι το Μάιο, ξεπέρασαν κατά πολύ τους αμυντικούς κλάδους στις μετοχικές αγορές.

Ο Valentijn van Nieuwenhuijzen, Head of Strategy στην ING Investment Management αναφέρει: “Παράλληλα με τους αμυντικούς κλάδους μετοχών, και άλλοι μέχρι πρόσφατα δημοφιλείς επενδυτικές κατηγορίες παροχής «yield», όπως οι μετοχές real estate και οι τίτλοι σταθερού εισοδήματος δεχτήκαν σημαντική πίεση. Ωστόσο, μέσα στα επόμενα 2 έτη, οι αποδόσεις των μετοχών θα αρχίσουν σταθερά να ξεπερνούν τις αποδόσεις σταθερού εισοδήματος και η παγκόσμια αναθέρμανση της οικονομίας και τα υψηλότερα επιτόκια θα οδηγήσουν σε ρυθμίσεις που θα επιτρέψουν σε διαχειριστές συνταξιοδοτικών χαρτοφυλακίων (pension funds) και ασφαλιστικών εταιρειών να τοποθετήσουν μεγαλύτερο μέρος του ενεργητικού τους σε μετοχικές αξίες. Αυτό θα σηματοδοτήσει μια αναστροφή της μαζικής μεταφοράς των αποταμιεύσεων σε αξίες σταθερού εισοδήματος «που επιβαλλόταν» στους θεσμικούς διαχειριστές κεφαλαίων εξαιτίας του συνδυασμού των χρηματοπιστωτικών κρίσεων και των ρυθμιστικών αλλαγών κατά τα τελευταία 15 χρόνια.

Ο διαχειριστής επενδύσεων επισημαίνει ότι οι μετοχές αμυντικών κλάδων με σχετικά σταθερή ανάπτυξη κερδοφορίας όπως τα βασικά καταναλωτικά αγαθά και η υγειονομική περίθαλψη είχαν δει σημαντικές εισροές κατά τα τελευταία χρόνια, χάρη στις ιδιότητες σταθερής ανάπτυξης των κερδών τους και στις ελκυστικές μερισματικές τους αποδόσεις. Ωστόσο, με τις αποτιμήσεις των μετοχών αυτών να αυξάνονται σημαντικά, αυτή τη στιγμή έχει σημειωθεί μια διόρθωση, και οι επενδυτές μετατοπίζονται από αυτές τις σταθερές, δημιουργίας εισοδήματος αλλά ακριβές μετοχές, προς πιο ελκυστικά αποτιμώμενες μετοχές κυκλικών εταιρειών που προσφέρουν ανάπτυξη της κερδοφορίας τους.

Ο Valentijn van Nieuwenhuijzen συνεχίζει: «Πιστεύουμε ότι οι τάσεις προς τις κυκλικές εταιρείες ενδέχεται να συνεχιστούν. Εκτός από τις αποτιμήσεις και τη μειωμένη συμμετοχή τους στα επενδυτικά χαρτοφυλάκια, υπάρχει μια σειρά από άλλους λόγους που τεκμηριώνουν τις εκτιμήσεις μας. Για παράδειγμα, λόγω της βελτίωσης των οικονομικών δεδομένων, υπάρχει και πάλι μια ανοδική τάση των δεικτών οικονομικών εκπλήξεων στις δέκα μεγαλύτερες ανεπτυγμένες οικονομίες. Ιστορικά, καταγράφεται ισχυρή συσχέτιση μεταξύ αυτών των δεικτών και της σχετικής απόδοσης των κυκλικών κλάδων. Παρατηρούμε, επίσης, μία αντιστροφή στην κλίση των καμπυλών απόδοσης, η οποία είναι επίσης θετική για την κυκλικές μετοχές και τις μετοχές «αξίας». Τέλος, η δυναμική των κερδών των κυκλικών κλάδων έναντι των αμυντικών κλάδων ανεστράφη προσφάτως υπέρ των πρώτων"

Συνολικά, η ING IM πιστεύει ότι η βασική της πρόβλεψη της για τη μετάβαση από την περίοδο επιβράδυνσης στη φάση επιτάχυνσης των ρυθμών οικονομικής μεγέθυνσης που θα λάβει χώρα κατά το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους παραμένει σε ισχύ. Σημειώνει ότι τα οικονομικά δεδομένα στον ανεπτυγμένο κόσμο έχουν αρχίσει να βελτιώνονται πρόσφατα με την Ιαπωνία να ξεχωρίζει θετικά από αυτό το πρίσμα, ούσα η περιοχή με τη μεγαλύτερη βελτίωση στις θετικές εκπλήξεις επί των οικονομικών στοιχείων. Επίσης, τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Ευρωζώνη έχουν δείξει σημάδια βελτίωσης από το Μάιο, αν και οι αναδυόμενες αγορές εξακολουθούν να υστερούν με τη συνέχιση των δυσάρεστων οικονομικών στοιχείων που προέρχονται από την Κίνα.

Σε γεωγραφικούς όρους, η ING IM θεωρεί τη διόρθωση στις Ιαπωνικές μετοχές ως προσωρινό φαινόμενο και αναμένει ότι η Ιαπωνική αγορά θα επανέλθει σε επιδόσεις υπέρτερες των άλλων μετοχικών αγορών. Τόσο όσον αφορά την οικονομική συγκυρία και τη δυναμική των εταιρικών κερδών, η ING IM υποστηρίζει ότι η εν λόγω αγορά απολαμβάνει τις υψηλότερες βαθμολογίες από τις τρεις κύριες περιοχές (ΗΠΑ, Ευρώπη, Ιαπωνία), ενώ οι νομισματικές και δημοσιονομικές πολιτικές της συνεχίζουν να προσφέρουν μια σημαντική ώθηση. Η ING IM αναμένει επίσης από τους ξένους επενδυτές να συνεχίσουν τη τοποθέτηση χρημάτων σε Ιαπωνικές μετοχές και, αν και οι ιδιώτες Ιάπωνες επενδυτές εξακολουθούν να είναι διστακτικοί για την είσοδο τους στην αγορά, η ING IM πιστεύει ότι αυτό πρόκειται να αλλάξει.

Όσον αφορά τις αναδυόμενες αγορές, η ING IM υποδεικνύει ότι ένα από τα θύματα της διόρθωσης είναι τα στοιχεία ενεργητικού των αναδυόμενων αγορών, που πάσχουν από εκροές λόγω των λιγότερο ευνοϊκών ευκαιριών για carry trade και των εξασθενημένων στοιχείων της Κινέζικης οικονομίας. Ωστόσο, περισσότερα διαρθρωτικά ζητήματα έχουν αναδυθεί επίσης, και η ING IM διατηρεί μειωμένες θέσεις στις μετοχές και σε τίτλους χρέους αναδυόμενων αγορών.

Ο Maarten-Jan Bakkum, Senior Emerging Market Strategist της ING IM δήλωσε: “Στον ανεπτυγμένο κόσμο, έχουμε δει περισσότερες διαρθρωτικές αλλαγές μετά το ξέσπασμα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, η οποία δημιουργεί περιθώρια για θετικές εκπλήξεις σε σχέση με τον αναδυόμενο κόσμο. Ο συνδυασμός των καλύτερων οικονομικών δεδομένων στις ΗΠΑ και η απογοητευτική ανάπτυξη στην Κίνα συνιστούν σαφώς αρνητική εξέλιξη ​​για τις αναδυόμενες αγορές. Η ανάπτυξη στις αναδυόμενες αγορές τα τελευταία χρόνια έχει τροφοδοτηθεί κατά κύριο λόγο από την Κινεζική ζήτηση και τις ροές που σχετίζονται με το carry trade. Και οι δύο πηγές ανάπτυξης βρίσκονται υπό πίεση, η πρώτη λόγω των αυξανόμενων ενδείξεων της διαρθρωτικής επιβράδυνσης της οικονομικής μεγέθυνσης στην Κίνα και η δεύτερη λόγω της αύξησης νευρικότητας της αγοράς σχετικά με την πολιτική ποσοτικής χαλάρωσης της Fed”

H ING IM τονίζει ότι οι αρνητικές δομικές μεταβολές που λαμβάνουν χώρα στις αναδυόμενες αγορές, όπως τα μεγάλα ελλείμματα τρεχουσών συναλλαγών, η μη βιώσιμη κρατική χρηματοδότηση, οι επιδείνωση της ανταγωνιστικότητας, οι ρυθμιστικές αβεβαιότητες και η αντιπαραγωγική κρατική παρέμβαση στην οικονομία θα πρέπει να καθορίζουν ποιες από τις αγορές αυτές θα πληγούν περισσότερο. Με τις βασικές κινητήριες δυνάμεις των αναδυόμενων αγορών να φθίνουν σε ισχύ ή και ακόμα να εξαφανίζονται (η μεγέθυνση της ζήτησης της Κίνας ή η κεφαλαιακές εισροές για carry trade σε τίτλους χρέους αναδυομένων οικονομικών) η ING IM αναμένει ότι οι επενδυτές θα στραφούν στην αναζήτηση άλλων μοχλών όπως για παράδειγμα τη δυναμική των μεταρρυθμίσεων στις εν λόγω χώρες.

Ο Maarten-Jan Bakkum καταλήγει: “ Οι αναδυόμενες χώρες που είναι σε θέση να αυξήσουν το ενδογενές αναπτυξιακό δυναμικό τους με την κατάλληλη αντιμετώπιση των κύριων διαρθρωτικών αδυναμιών τους έχουν μια καλή ευκαιρία να διαφύγουν από μια πολυετή πτωτική αγορά. Σήμερα, σε ολόκληρο τον αναδυόμενο κόσμο, η άποψη μας είναι ότι το Μεξικό είναι η μοναδική χώρα με αξιόπιστη δυναμική στο μέτωπο των μεταρρυθμίσεων. Για το λόγο αυτό έχει μια καλή ευκαιρία απόδρασης από τη σταδιακή φθίνουσα εξέλιξη των ρυθμών μεγέθυνσης της εγχώριας ζήτησης, που αναμένουμε συνολικά για τις αναδυόμενες αγορές κατά τα επόμενα χρόνια.

“ Σε αντίθεση με το Μεξικό εκτιμούμε ότι σε ορισμένες χώρες, όπως η Ρωσία, η Νότια Αφρική και η Βραζιλία, οι μακροοικονομικές ανισορροπίες διευρύνονται, το επενδυτικό κλίμα επιδεινώνεται και η ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας μειώνεται. Κατά την τρέχουσα συγκυρία αντιλαμβανόμαστε μια αναιμική δυναμική μεταρρυθμίσεων σε όλο τον αναδυόμενο κόσμο και λιγοστές ενδείξεις ότι τα πράγματα βελτιώνονται προς αυτή την κατεύθυνση.”