Εκτός πραγματικότητας είναι η διάταξη στον νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος που αφορά τη μη έκπτωση τόκων δανείων από το εισόδημα των επιχειρήσεων, αναφέρει με επιστολή προς τον υπουργό Οικονομικών κ. Γιάννη Στουρνάρα,  η διοίκηση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος .

Αναλυτικότερα, στην επιστολή τονίζετε: «Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης που αφορά το νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, με έκπληξη διαβάσαμε σχετική διάταξη η οποία αφορά σε "....τόκους από δάνεια που λαμβάνονται από την επιχείρηση...". Με βάση τη συγκεκριμένη διάταξη του Κώδικα, δεν εκπίπτουν οι τόκοι από δάνεια που λαμβάνονται απ' την επιχείρηση κατά το μέτρο που υπερβαίνουν του τόκους που θα προέκυπταν εάν το επιτόκιο ήταν ίσο με το επιτόκιο που ισχύει για τα έντοκα γραμμάτια του δημοσίου τρίμηνης διάρκειας κατά το χρόνο σύναψης του δανείου».

Σύμφωνα με την επιστολή, τα μέλη του ΣΒΒΕ θεωρούν ότι σε μια εποχή παντελούς έλλειψης ρευστότητας, η συμπερίληψη της συγκεκριμένης διάταξης στο νέο Κώδικα είναι εκτός πραγματικότητας και αποτελεί σαφέστατο αντιαναπτυξιακό μέτρο.

Για το λόγο αυτό ο ΣΒΒΕ ζητά τη μη συμπερίληψη της συγκεκριμένης διάταξης στο νέο Κώδικα, αφού σε αντίθετη περίπτωση οι επιχειρήσεις θα κληθούν να πληρώσουν επιπλέον ποσά, που, έτσι κι αλλιώς, δεν έχουν, εξαιτίας των φορολογικών διαφορών που με βεβαιότητα θα προκύψουν εάν συμπεριληφθεί η ανωτέρω διάταξη στον νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

«Κι αυτό θα συμβεί με βεβαιότητα, αφού, όπως γνωρίζετε, το επιτόκιο που ισχύει σήμερα για τα έντοκα γραμμάτια του δημοσίου τρίμηνης διάρκειας είναι 4%, ενώ το επιτόκιο των μακροπρόθεσμων δανείων κυμαίνεται στο 5% και αυτό των κεφαλαίων κίνησης περίπου στο 10%. Σε κάθε περίπτωση, οι τόκοι που πληρώνει μια επιχείρηση για την εξυπηρέτηση των δανείων της αποτελούν σαφώς δαπάνη, η οποία θα πρέπει να εκπίπτει στο σύνολό της από τη φορολογητέα ύλη των επιχειρήσεων. Μάλιστα, η θέση μας αυτή προτείνουμε να θεσμοθετηθεί με σαφήνεια στον νέο Κώδικα» τονίζει στην επιστολή της η διοίκηση του ΣΒΒΕ.

TAGS