Σε 85,35% ανήλθε το έμμεσο ποσοστό του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας επί των δικαιωμάτων ψήφου της Αστήρ Παλάς Βουλιαγμένης ΑΞΕ, από 0%, που αντιστοιχεί σε 54.537.967 κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου μετοχές, επί συνόλου 63.900.000 μετοχών της εκδότριας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η εν λόγω μεταβολή, επήλθε λόγω της συμμετοχής του Ταμείου στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.