Την απόκτηση των μετοχών του Δημοσιογραφικού Οργανισμού Λαμπράκη που δεν κατέχει μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης, ζητεί με αίτηση που έχει καταθέσει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ο Σταύρος Ψυχάρης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ομίλου στο χρηματιστήριο Αθηνών, ο κ. Σταύρος Ψυχάρης του Παναγιώτη υπέβαλε την 14/6/2013 στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αίτημα για την κατ’ άρθρο 27 ν. 3461/2006 άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς των υπολειπομένων μετοχών που δεν κατείχε την ημερομηνία υποβολής αιτήματος δικαιώματος εξαγοράς, ήτοι 2.240.422 μετοχές εκδόσεως της Εταιρίας έναντι καταβολής 0,64 ευρώ ανά μετοχή, ενώ παράλληλα ενημέρωσε εγγράφως την Εταιρεία για την υποβολή του εν λόγω αιτήματος. 

Η άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς θα διενεργηθεί σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 27 και 27α ν. 3641/2006 και στην υπ' αριθμ.1/644/22.4.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Σημειώνεται ότι ο κ. Ψυχάρης θα καταβάλει τα δικαιώματα καταχώρισης υπέρ της Ε.Χ.Α.Ε των εναπομεινάντων μετόχων. 

TAGS