Η απόδοση του φοροεισπρακτικού μηχανισμού κατά το πρώτο πεντάμηνο του έτους είναι βελτιωμένη σε σύγκριση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, αλλά η βελτίωση αυτή δεν αρκεί για την ικανοποίηση των στόχων που έχουν τεθεί για την πορεία των φορολογικών εσόδων.

Σύμφωνα με την «Καθημερινή», είναι χαρακτηριστικό ότι από τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το διάστημα Ιανουαρίου - Μαΐου βεβαιώθηκαν πρόστιμα ύψους 130,76 εκατ. ευρώ, αλλά τελικά στα δημόσια ταμεία εισέρρευσαν μόλις 41,26 εκατ. ευρώ.

Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, το 20% των ελευθέρων επαγγελματιών και επιχειρηματιών δεν αποδίδει ΦΠΑ. Από τις 2.462.125 δηλώσεις ΦΠΑ που έπρεπε να υποβληθούν στο πεντάμηνο, κατατέθηκαν εμπρόθεσμα 1.931.456 δηλώσεις.

Στις «οχλήσεις» της εφορίας που ακολούθησαν ανταποκρίθηκαν 34.108 φορολογούμενοι, πληρώνοντας και τα αναλογούντα πρόστιμα. Σε ό,τι αφορά τους ελέγχους σε μεγάλες επιχειρήσεις, ολοκληρώθηκαν 115 τακτικοί και 231 προσωρινοί. Σύμφωνα με το Μνημόνιο, θα πρέπει το πρώτο εξάμηνο να έχουν ολοκληρωθεί 176 τακτικοί και 260 προσωρινοί έλεγχοι. Από τους ελέγχους αυτούς βεβαιώθηκαν φόροι και πρόστιμα 104,1 εκατ. ευρώ και εισπράχθηκαν μόλις 27,9 εκατ. ευρώ.

Καθυστερήσεις στην υλοποίηση των μνημονιακών στόχων σχετικά με τους ελέγχους σε μεγάλες επιχειρήσεις και πλούσιους φορολογούμενους εμφανίζουν τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών. Ωστόσο, η εικόνα που καταγράφεται είναι πολύ καλύτερη σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, γεγονός που αποδίδεται στην αναδιάρθρωση του φοροεισπρακτικού μηχανισμού.

Με βάση όμως τα στοιχεία του πενταμήνου (Ιανουαρίου - Μαΐου) διαφαίνεται ότι ο στόχος που έχουν θέσει οι πιστωτές της χώρας δεν θα επιτευχθεί. Τα ίδια στοιχεία καταδεικνύουν ότι ένας στους πέντε ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρηματίες δεν υποβάλλουν περιοδική δήλωση ΦΠΑ, ενώ οι εισπράξεις φόρων από τους ελέγχους που έχουν διενεργηθεί βρίσκονται επίσης κάτω του στόχου.