Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (CPC) ανακοίνωσε ότι, ο ανταγωνισμός στην βιομηχανία ενέργειας στη Βουλγαρία, παρεμποδίζεται, μεταξύ άλλων, από την ύπαρξη μακροχρόνιων συμφωνιών για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας σε σταθερές τιμές, καθώς και την υψηλή συγκέντρωση ισχύος της Bulgarian Energy Holding στην αγορά.

Η Επιτροπή υπογράμμισε ότι, χρειάζονται επιπλέον προσπάθειες για να επιτευχθεί ο στόχος της ισότιμης πρόσβασης στα δίκτυα μεταφοράς και διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας και ο διαχωρισμός της παραγωγής και της προμήθειας από την μεταφορά και διανομή ενέργειας.

Προβλήματα, επίσης, εντοπίστηκαν ως προς τα δικαιώματα των καταναλωτών να επιλέξουν τον πάροχο ενέργειας που προτιμούν, κάτι που αποτελεί βασική προϋπόθεση για την πλήρη απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, προστίθεται στην ίδια ανακοίνωση.

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού διεξάγει έρευνα για ενδεχόμενες παρατυπίες που διαπράττονται από τις επιχειρήσεις σε όλα τα επίπεδα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας σχετικά με τις διαδικασίες επιλογής προμηθευτή.

Στη διάρκεια της έρευνας, η CPC ζήτησε πληροφορίες από τις αρμόδιες υπηρεσίες της κυβέρνησης και ενεργειακές εταιρείες. Η Επιτροπή εντόπισε προβλήματα που επηρεάζουν όλα τα επίπεδα της ενεργειακής βιομηχανίας, επισημαίνεται στην σχετική ανακοίνωση.