Την επανεκκίνηση της διαδικασίας αξιοποίησης του ακινήτου στην περιοχή Αφάντου στη Ρόδο εντός της επόμενης εβδομάδας ενέκρινε χθες το ΤΑΙΠΕΔ. Για την κατάρτιση του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης του ακινήτου στην Ρόδο, το ΤΑΙΠΕΔ έλαβε υπόψη του τις απόψεις της τοπικής κοινωνίας και τις προτάσεις των εν δυνάμει επενδυτών κατά την κατάρτιση των όρων του νέου διαγωνισμού, ο οποίος θα ολοκληρωθεί σε μια φάση με την υποβολή των δεσμευτικών προσφορών να ολοκληρώνεται εντός του Νοεμβρίου 2013.

Επίσης, χθες αποσφραγίστηκε η οικονομική προσφορά για το ακίνητο στην Τασκένδη και η πώλησή του θα ολοκληρωθεί τις επόμενες μέρες, μετά τον έλεγχο των συνοδευτικών δικαιολογητικών. Για το ακίνητο στη Λουμπλιάνα ο διαγωνισμός θα συνεχιστεί με απευθείας διαπραγματεύσεις με τους ενδιαφερόμενους επενδυτές. Υπενθυμίζεται ότι για την Τασκένδη η ελάχιστη τιμή πώλησης είχε οριστεί στα  100.000 δολ και η προσφορά που κατατέθηκε ήταν στα  125.500 δολ, ενώ για την Λουμπλιάνα η ελάχιστη τιμή πώλησης έχει οριστεί στο  1 εκ. ευρώ

Το ΤΑΙΠΕΔ, όπως αναφέρεται στην ακοίνωση, συνεχίζει με επιτυχία την υλοποίηση του προγράμματος αξιοποίησης της ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία αντιστοιχεί σχεδόν στο 70% του συνόλου των δημόσιων περιουσιακών στοιχείων, που έχουν μεταβιβαστεί ή πρόκειται να μεταβιβαστούν σε αυτό.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει ολοκληρωθεί η υλοποίηση αναγκαίων παρεμβάσεων και εργασιών στο τομέα των υποδομών, όπως η ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων για την καταγραφή, ανάλυση και διαχείριση των δημόσιων ακινήτων, η πρόταση για μεγάλες θεσμικές αλλαγές για τον εκσυγχρονισμό του επενδυτικού περιβάλλοντος για επενδύσεις σε ακίνητα, καθώς και η ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων αξιοποίησης, όπως το e-auction.

Παράλληλα, αναφέρει,υπάρχουν σημαντικές εξελίξεις και στους διαγωνισμούς αξιοποίησης με πολλά έργα να βρίσκονται σε τελικό στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, όπως το Ελληνικό, ο Αστέρας Βουλιαγμένης, η Πώληση και Μίσθωση 28 κυβερνητικών κτιρίων, το Ξενία Παλιουρίου και το ακίνητο στον Άγιο  Ιωάννη στη Χαλκιδική, 5 εκ των Χώρων Εγκαταστάσεων Υποστήριξης της Αττικής Οδού, καθώς και 11 μικρά και μεσαία ακίνητα μέσω της πλατφόρμας e-Auction. Ακόμη, έχουν ολοκληρωθεί οι διαγωνισμοί για το Διεθνές Κέντρο Ραδιοτηλεόρασης (IBC – Golden Hall), το ακίνητο στην Κασσιώπη της Κέρκυρας και για τα ακίνητα στο εξωτερικό.

Παρά το αρνητικό μακροοικονομικό περιβάλλον και την έλλειψη ρευστότητας και επενδυτικής κινητικότητας σε αναπτύξεις ακινήτων (greenfield investments), τα προσδοκώμενα έσοδα από τους εν εξελίξει διαγωνισμούς ακινήτων ξεπερνούν τα  500 εκ. ευρώ, με παράλληλη προσέλκυση επενδύσεων άνω των  400 εκ. ευρώ, ενώ έχουν ήδη συμβασιοποιηθεί έσοδα της τάξης των  180 εκ. ευρώ και προσδοκώμενες επενδύσεις περίπου 120 εκ. ευρώ.