«Η σταδιακή απελευθέρωση της διατίμησης των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. σε συνδυασμό με τη διεύρυνση της λίστας φαρμάκων στην κατηγορία αυτή θα απελευθερώσει παραγωγικές επενδύσεις από τον κλάδο των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. διπλασιάζοντας το μέγεθος της αγοράς από τα 260 εκατ. ευρώ σήμερα σε πλέον των 462 εκατ. ευρώ το 2017 και τη  διαφημιστική δαπάνη», τόνισε ο Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Εταιρειών Φαρμάκων Ευρείας Χρήσης, Βασίλης Σερέτης, μιλώντας στο πλαίσιο του Συνεδρίου Pharma & Health την Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2013.

Επεσήμανε επίσης την ανάγκη μιας συνολικής και μακρόπνοης λύσης που θα επιτρέψει στον κλάδο των Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.) να συμβάλει άμεσα και ενεργά στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας οφελώντας το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Συμμετέχοντας στην ενότητα «Η αγορά των Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων: Προβλήματα, προκλήσεις και προοπτικές», ο Αντιπρόεδρος του ΕΦΕΧ επισήμανε τις στρεβλώσεις που απορρέουν από το παρόν καθεστώς επιβεβλημένης διατίμησης και αποτελούν τροχοπέδη στην απελευθέρωση φαρμακευτικών επενδύσεων στερώντας από την ελληνική οικονομία σημαντικά αναπτυξιακά οφέλη και επιβαρύνοντας με περιττές δαπάνες το εξασθενημένο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

 Όπως εξήγησε, η απελευθέρωση της διατίμησης της συγκεκριμένης κατηγορίας φαρμάκων, η διεύρυνση της λίστας ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. και η εισαγωγή νέων φαρμάκων στην αγορά θα επιτρέψει να:

Δοθούν κίνητρα για αναβάθμιση και ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.

Δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας

Αποσυμφορηθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας

Μείωση δαπάνης των ασφαλιστικών ταμείων

Ενισχυθούν τα δημόσια έσοδα

Υπερδιπλασιαστεί η διαφημιστική δαπάνη των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. στα ΜΜΕ

Στο περιθώριο του Συνεδρίου ο Αντιπρόεδρος του ΕΦΕΧ δήλωσε: «Ο κλάδος των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. έχει εξαιρετικές προοπτικές για να συμβάλει ουσιαστικά και βιώσιμα στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και τον εξορθολογισμό της υγειονομικής δαπάνης, ωστόσο βρίσκεται καθηλωμένος εξαιτίας του υφιστάμενου πλαισίου ρύθμισης που διέπει τα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. Η απελευθέρωση της διατίμησής τους πρέπει να αξιοποιηθεί τώρα που αναζητούμε λύσεις στον τομέα της Υγείας και να μην επιτρέψουμε η ευκαιρία αυτή να πάει χαμένη.»