Μέχρι την Τρίτη 9 Ιουλίου θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους για την απόκτηση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου οι ενδιαφερόμενες τράπεζες και μέχρι τις 15 Ιουλίου να έχει πραγματοποιηθεί κατ αρχήν συμφωνία για την πώλησή του. Οι τράπεζες  Alpha, Εθνική και Eurobank αναμένεται να καταθέσουν προσφορές και το αποτέλεσμα θα κροθεί από τη δέσμη των κριτηρίων που τελικά θα λάβει υπόψιν του το ΤΧΣ για να λάβει την απόφασή του.

Ο γύρος των παρουσιάσεων του Τ.Τ. σε Alpha, Εθνική και Eurobank ολοκληρώθηκε και οι τρεις ενδιαφερόμενοι υπέγραψαν σύμφωνα εμπιστευτικότητας και εισήλθαν στη διαδικασία του data room.

Το data room παραμένει ανοικτό ως τις 15 Ιουλίου.

Χθες ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου του Τ.Τ. στο οποίο συμμετείχαν  600 υπάλληλοι, επιτυγχάνοντας έτσι σημαντική περικοπή του λειτουργικού κόστους.