Στην έκδοση εξάμηνων εντόκων γραμματίων, ύψους 1,25 δισ. ευρώ, προχωρά το ελληνικό δημόσιο  την ερχόμενη Τρίτη, 9 Ιουλίου,με στόχο την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου χρέους.

Όπως ανακοίνωσε ο ΟΔΔΗΧ, “την Τρίτη 9 Ιουλίου 2013 θα διενεργηθεί Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άυλη μορφή, ποσού 1,250 εκατομμυρίων ευρώ, λήξεως 10 Ιανουαρίου 2014”.

Η ημερομηνία διακανονισμού θα είναι η Παρασκευή 12 Ιουλίου 2013.

Βάσει του Κανονισμού παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών, τόσο κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, όσο και κατά το χρονικό διάστημα των 2 εργάσιμων ημερών μετά το τέλος αυτής, και μέχρι ώρας 12.00 μ.μ. της δεύτερης εργάσιμης ημέρας. Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα  ικανοποιηθούν στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price) μέχρι συνολικού ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού για κάθε μία από τις παραπάνω δύο περιπτώσεις. Για τα έντοκα γραμμάτια δεν θα δοθεί καμία προμήθεια.


 

TAGS