Στην αναβάθμιση της αξιολόγησης της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας της Κύπρου σε εγχώριο νόμισμα σε «CCC» από περιορισμένη χρεοκοπία - «Restricted Default» (RD)- προχώρησε η Fitch Ratings.

Ο οίκος παράλληλα επιβεβαίωσε την μακροπρόθεσμη αξιολόγηση «B-» σε ξένο νόμισμα με αρνητικό outlook, ενώ παράλληλα αναβάθμισε την αξιολόγηση των ομολόγων που επηρεάστηκαν από την ανταλλαγή που ολοκληρώθηκε την 1η Ιουλίου σε «CCC» από «D». 

Επίσης επιβεβαίωσε τη βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση «Β».