«Νοίκι» για την περιουσία του θα πληρώνουν από το 2014 και εφ' όρου ζωής οι 5.569.000 ιδιοκτήτες κατοικιών, γραφείων, και καταστημάτων βάσει μία νέας διευρυμένης φορολογικής κλίμακας με 33 ξεχωριστούς συντελεστές οι οποίοι διαφοροποιούνται ανάλογα με την τιμή ζώνης της περιοχής. 

Σύμφωνα με την εφημερίδα το Βήμα της Κυριακής, στη διαμόρφωση της κλίμακας έχουν συνυπολογιστεί τόσο το χαράτσι μέσω της ΔΕΗ όσο και ο Φόρος Ακίνητης Περιουσίαςπου ισχύει τα τελευατία χρόνια με αφορολόγητο ατομικής περιουσίας 200.000 ευρώ, ωστόσο ακόμη εκκρεμεί η αποστολή των εκκαθαιστικών 2011, 2012 και 2013 για να εισπραχθεί.

Συγκρίνοντας την κλίμακα που ισχύει σήμερα για το χαράτσι των ακινήτων και τη νέα κλίμακα που δημιουργείται προκύπτει ότι μειωμένο φόρο περίπου κατά 21% θα πληρώσουν όσοι έχουν ακίνητα σε περιοχές με χαμηλή τιμή ζώνης, ως 750 ευρώ ανά τετραγωνικό. Μικρότερες μειώσεις θα έχουν όσων τα ακίνητα βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης από 750 έως 2.000 ευρώ. Ιδιοκτήτες ακινήτων σε περιοχές με τιμή ζώνης άνω των 2.000 ευρώ θα δουν αύξηση της φορολογίας.