Την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 664.689.407 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Attica Bank, οι οποίες προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας, ενέκρινε η Επιτροπή Εισαγωγών και Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η 10η Ιουλίου 2013.