Τη μείωση των τιμών ζώνης για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των μεταβιβαζομένων με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων σε ορισμένες περιοχές στην περιοχή του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού, αποφάσισε το υπουργείο Οικονομικών εναρμονιζόμενο με σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
 
Πρόκειται για τις τιμές των ζωνών ΣΤ και Δ στις περιοχές που βρίσκονται στη Δημοτική Κοινότητα Ψυχικού του Δήμου Φιλοθέης−Ψυχικού της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, που επανακαθορίζονται και ορίζεται επίσης νέα Ζώνη Β1 Γραμμική, ως εξής:
 
-ΣΤ ζώνη με τιμή ζώνης 5.000 ευρώ.
 
-Δ ζώνη με τιμή ζώνης 5.500 ευρώ.
 
-Β1 ζώνη: Γραμμική.
 
-ΔΑΦΝΗΣ [από Χλόης μέχρι Ανθέων (προέκταση 28ης Οκτωβρίου)] δεξιά με τιμή ζώνης 6.000 ευρώ.
 
Η απόφαση αυτή θα ισχύσει από 17/3/2011.