Η εταιρεία REVOIL ανακοίνωσε ότι η θυγατρική της ΑΡΙΣΤΟΝ Ε.Ε.Π.Ν μετά την διακοπή της μίσθωσης και την παραλαβή του φορτηγού πλοίου της BLUE BALANCE από την ναυλώτρια κορεατική STX Pan Ocean, προχώρησε σε νέα ναύλωσή του, με διάρκεια ναύλωσης από 5 μήνες (το ελάχιστο) μέχρι 7 μήνες (το μέγιστο) και ημερήσιο έσοδο 7.750 δολάρια ΗΠΑ.

Το πλοίο παραδόθηκε στους νέους ναυλωτές του την εταιρεία TRANSBULK SHIPPING CORPORATION LTD.