Στη σημερινή μας επικοινωνία θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε ορισμένες μετοχές οι οποίες απαρτίζουν το Γενικό Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών, από διαφορετικούς κλάδους. Άλλες έχουν σημαντική στάθμιση -όσον αφορά στην άνοδό του ή στην κάθοδό του- και άλλες λιγότερο.

Μέσα από αυτή την μελέτη θα προσπαθήσουμε να καταδείξουμε τη σημασία της αντίληψης που ο κάθε ένας από εμάς έχει για την αγορά, και πως αυτή αλλάζει αν εστιάσουμε μεμονωμένα σε κάποιες μετοχές που τα θεμελιώδη και ο κλάδος, τους ακόμα και στην περίοδο έντονης ύφεσης που διανύει η οικονομία της χώρας μας, αυτές πηγαίνουν εξαιρετικά καλά γράφοντας σημαντικά κέρδη. Τα γραφήματα τα δημιουργήσαμε από το site της Ναυτεμπορικής. 

Σας παραθέτουμε το διάγραμμα του Γενικού δείκτη από τις 6/6/2012 μέχρι σήμερα 5/7/2013. Στο χρονικό αυτό διάστημα ο Γ.Δ  έχει απόδοση 77% και maximum απόδοση στις 17/5/2013, 143%. Η διόρθωση που έχει γίνει μέχρι σήμερα σε σχέση χαμηλό – υψηλό του δείκτη είναι περίπου στο 38%.

Ας δούμε τώρα τη μετοχή της ALPHA BANK ως αντιπροσωπευτική μετοχή του κλάδου των Τραπεζών με σημαντική στάθμιση όσον αφορά τη συμμετοχή της στη διαμόρφωση του ΓΔ. Η μετοχή αυτή για το  διάστημα από 6/6/2012 μέχρι 7/5/2013 έχει σημειώσει άνοδο 68% με maximum απόδοση στις 24/10/2012, 228%. Σήμερα η διόρθωση που έχει κάνει μέχρι σήμερα σε σχέση χαμηλό – υψηλό της, είναι  περίπου στο 50%.

Η επόμενη μετοχή που αναλύουμε,  είναι από τον κλάδο των κατασκευαστικών, ο ΕΛΛΑΚΤΩΡ, με μικρό ποσοστό στάθμισης όσον αφορά τη συμμετοχή της στην διαμόρφωση του Γ.Δ.  Στο υπό μελέτη διάστημα αυτή η μετοχή σημείωσε άνοδο 248% με maximum απόδοση στις 15/5/2013, 300%. Μέχρι σήμερα, από τα χαμηλά της η διόρθωση που έχει κάνει είναι περίπου στο 12%. 

Στον κλάδο του εμπορίου διαλέξαμε να εξετάσουμε την μετοχή του JUMBO (ΜΠΕΛΑ), που και αυτή έχει μικρό ποσοστό στάθμισης όσον αφορά τη συμμετοχή της στην διαμόρφωση του Γ.Δ.  Αυτή λοιπόν, από τις 31/5/2012 μέχρι σήμερα έχει γράψει απόδοση 222% με maximum απόδοση στις 19/6/2013, 254%. Μέχρι σήμερα από τα χαμηλά της η διόρθωση που έχει κάνει είναι περίπου στο 10%.

Η επόμενη μετοχή που αναλύουμε είναι της ΕΧΑΕ , αυτή έχει μέσο ποσοστό στάθμισης όσον αφορά τη συμμετοχή της στην διαμόρφωση του Γ.Δ. Εδώ παρατηρούμε ότι από τις 5/6/2012 μέχρι σήμερα έχει γράψει απόδοση 200% με maximum απόδοση στις 17/5/2013, 244%. Μέχρι σήμερα από τα χαμηλά της η διόρθωση που έχει κάνει είναι περίπου στο 20%.

Ακόμα μια μετοχή που αναλύουμε σήμερα του κλάδου των συμμετοχών, είναι ο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΜΥΤΙΛ), με μεσαία στάθμιση στο Γ.Δ. Παρατηρούμε ότι από τις 6/6/2012 μέχρι σήμερα έχει γράψει απόδοση 203% με maximum απόδοση μέχρι τις 28/1/2013, 315%. Μέχρι σήμερα από τα χαμηλά της η διόρθωση που έχει κάνει είναι περίπου στο 30%.

Τελευταία μετοχή που εξετάζουμε είναι ο ΤΙΤΑΝΑΣ (ΤΙΤΚ). Σε αυτή αν και το χαμηλό της ήταν στις 4/10/2011 η μετέπειτα πορεία της έχει σημαντικά σκαμπανεβάσματα και για το υπό μελέτη διάστημα  (6/6/2012 μέχρι σήμερα) η απόδοσή της είναι 28%, με maximum απόδοση στις 19/10/2012, περίπου 50%. Σε σχέση χαμηλού – υψηλού της η μετοχή έχει διορθώσει σχεδόν 45%.

Από την ανωτέρω ανάλυσή μας προκύπτει ότι παρ’ ότι ο Γ.Δ στο υπό εξέταση διάστημα κατέγραψε άνοδο 77%, κάποιες μετοχές (ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ΜΠΕΛΑ, ΕΧΑΕ,  ΜΥΤΙΛ) κατέδειξαν πολύ καλύτερη συμπεριφορά και κέρδη κατ’ επέκταση, και άλλες υπό απόδωσαν. Επίσης, κατά το τελευταίο περίπου δίμηνο ενώ ο Γ.Δ είχε απώλειες περίπου 27%, ορισμένες από τις μετοχές που εξετάσαμε,  ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ΜΠΕΛΑ, ΕΧΑΕ,  ΜΥΤΙΛ, σημείωσαν μικρότερη πτώση, σε αντίθεση με τις ALPHA, ΤΙΤΚ που είχαν μεγαλύτερη. 

Από τα παραπάνω λοιπόν συμπεραίνουμε ότι υπάρχουν μετοχές στο Ελληνικό Χρηματιστήριο οι οποίες  -συμμετέχουν στη στάθμιση του Γενικού Δείκτη, με ειδικό βάρος, άλλες λιγότερο και άλλες περισσότερο-  σημειώνουν αφ’ ενός σημαντικότατα κέρδη , αφ’ ετέρου είναι περισσότερο ανθεκτικές στις διορθώσεις του Γενικού Δείκτη. 

Μπορεί το γενικό οικονομικό κλίμα να μην είναι καλό, όμως η αλήθεια είναι ότι στον τελευταίο χρόνο οι τιμές των μετοχών στο πλείστον τους έχουν σημειώσει σημαντική άνοδο. Επειδή το χρηματιστήριο είναι ο καθρέφτης της οικονομίας και αποτυπώνει νωρίτερα τις προσδοκίες της αγοράς, οι πιθανότητες στο μέλλον η οικονομία μας να πάει καλύτερα είναι αυξημένες , κατά συνέπεια δε και ο Γενικός Δείκτης τιμών. 

Καταλήγοντας, θα σας επισημάνουμε για μια ακόμα φορά ότι θα πρέπει να ελέγχετε, να παρατηρείτε και να ασχολείστε συστηματικά με την ανάλυση των επιμέρους μετοχών που συνθέτουν το Γ.Δ. Κάποιες από αυτές είναι πρωτοπόροι τόσο στα οικονομικά τους μεγέθη και στα fundamentals τους, όσο και στο προϊόν που πουλούν, εντοπίστε τις και η αγορά θα σας ανταμείψει πλουσιοπάροχα. 

Α.Τ 

*Οποιεσδήποτε απόψεις, ειδήσεις, μελέτες, αναλύσεις, τιμές, ή και κάθε άλλη πληροφορία που περιέχεται σε αυτή την ιστοσελίδα παρέχονται ως γενικά σχόλια για την αγορά, αποτελούν προσωπικές εκτιμήσεις του γράφοντος και δεν συνιστούν επενδυτική συμβουλή. Τόσο το newpost.gr, όσο και ο γράφων, δεν αποδέχονται την ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή κέρδος που μπορεί να προκύψει άμεσα ή έμμεσα από την υιοθέτηση από τρίτους των απόψεων που παρατίθενται.