Την έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης της Executive Lease  και της Panergon  αποφάσισαν τα διοικητικά συμβούλια των δύο εταιρειών, οι οποίες είναι θυγατρικές της Σφακιανάκης ΑΕΒΕ.

Η συγχώνευσης των δύο εταιρειών θα γίνει με απορρόφηση της πρώτης από τη δεύτερη, με στόχο τη μείωση του κόστους λειτουργίας από τις συνέργιες και τις οικονομίες κλίμακας που θα προκύψουν και την αποτελεσματικότερη διοικητική οργάνωση.

Ως ημερομηνία σύνταξης του Ισολογισμού Μετασχηματισμού ορίστηκε η 30.06.2013. Σημειώνεται ότι η πραγματοποίηση της ανωτέρω συγχώνευσης τελεί υπό την αίρεση των αναγκαίων αδειών και εγκρίσεων των αρμοδίων αρχών.