Η απόλυτη απελευθέρωση στη διακίνηση των πετρελαιοειδών, με την πλήρη άρση όσων περιορισμών υφίστανται ακόμα, περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο με τις διατάξεις για τα προαπαιτούμενα του μνημονίου που εισάγεται άμεσα στη Βουλή ως συνέχεια της συμφωνίας με την τρόικα.

Με τη ρύθμιση, μεταξύ άλλων, δίνεται η δυνατότητα στα βυτιοφόρα, ακόμα και αν δεν ανήκουν σε προμηθευτικούς συνεταιρισμούς ή κοινοπραξίες, να μεταφέρουν καύσιμα, υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι τηρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας που υφίστανται.

Σημειώνεται ότι όσον αφορά στο κύριο αίτημα των εταιρειών για ένα είδος πίστωσης στην καταβολή των δασμών, δηλαδή να μην προκαταβάλλουν, αλλά να τους δοθεί  ένα χρονικό περιθώριο για την καταβολή του ΕΦΚ, προκειμένου έτσι να υπάρξει ένεση ρευστότητας στην αγορά, η απάντηση του κ. Στουρνάρα ήταν ότι υπάρχουν άλλες πιο άμεσες ταμειακές ανάγκες του δημοσίου και συνεπώς ένα τέτοιο μέτρο δεν μπορεί να υλοποιηθεί.