Tην Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2013 και ώρα 13.30, στο ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL ο ΣΕΒ διοργανώνει το «FORUM για την Εργασία και τις Δεξιότητες του Αύριο», στο οποίο θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα του Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών των Επιχειρήσεων σε Επαγγέλματα και Δεξιότητες που έχει αναπτύξει σε 8 επιχειρηματικούς τομείς καθοριστικούς για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το FORUM θα αποτελέσει πεδίο ανταλλαγής απόψεων, γνώσεων και εμπειριών μεταξύ της επιχειρηματικής κοινότητας, ειδικών εμπειρογνωμόνων και ακαδημαϊκών, καθώς και εκπροσώπων ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών και της πολιτείας, με σκοπό να αναδειχθεί η καθοριστικής σημασίας σύνδεση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, όπως αναδύονται στη σημερινή κρίσιμη συγκυρία.   

Στην έναρξη της εκδήλωσης χαιρετισμό θα απευθύνει η Γενική Γραμματέας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κα. Άννα Δαλλαπόρτα, θα ακολουθήσει ομιλία του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου κ. Χάρη Κυριαζή και το πρώτο μέρος της ολομέλειας κλείνει με πάνελ συζήτησης, με τίτλο: «Κτίζοντας Δεξιότητες για την Ανταγωνιστικότητα», στο οποίο θα συμμετάσχουν ο κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, Διευθυντής, Επικεφαλής του Γραφείου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα, ο κ. Robert Mahler, Chairman of BUSINESSEUROPE΄s 2012 taskforce on apprenticeships, ο κ. Θεόδωρος Φέσσας, Πρόεδρος, Quest Συμμετοχών AE, ο κ. Ευθύμιος O. Βιδάλης, Αντιπρόεδρος ΣΕΒ, Πρόεδρος Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, ο κ. Ιωάννης Καλογήρου, Καθηγητής Τεχνολογικής, Οικονομικής και Βιομηχανικής Στρατηγικής,  Επιστημονικός Υπεύθυνος, Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜοΚΕ), ΕΜΠ και ο κ.  Antonio Ranieri, Senior Expert on Skill Needs Anticipation, CEDEFOP.  

Στη 2η ενότητα του Forum θα πραγματοποιηθούν παράλληλες συνεδριάσεις με τη μορφή 8 Τομεακών Εργαστήριων που θα καλύψουν τους επιχειρηματικούς τομείς της Ενέργειας, των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), των Τροφίμων, των Δομικών Προϊόντων, του Περιβάλλοντος, της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, του Μετάλλου και της Υγείας.   Στην τελευταία ενότητα της εκδήλωσης τα συμπεράσματα των τομεακών εργαστηρίων θα παρουσιαστούν στις πολιτικές ηγεσίες των Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ενώ οι εργασίες του Forum ολοκληρώνονται με την ομιλία του Προέδρου του ΣΕΒ κ. Δημήτρη Δασκαλόπουλου. 

Όπως σημειώνεται με την ευκαιρία της διοργάνωσης της εκδήλωσης, για τον ΣΕΒ, απαραίτητη προϋπόθεση για την προσαρμογή των ελληνικών επιχειρήσεων στις μεταβαλλόμενες οικονομικές και τεχνολογικές συνθήκες είναι η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό.   Η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και ο εφοδιασμός του με τις κατάλληλες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες  αποτελούν κρίσιμες παραμέτρους για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων.  
 
Με βάση τα αποτελέσματα του Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών των Επιχειρήσεων σε Επαγγέλματα και Δεξιότητες, ο ΣΕΒ εγκαινιάζει μια νέα διαδικασία Διαβούλευσης με τους κύριους εμπλεκόμενους σε θέματα ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού -Πολιτεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα, κοινωνικοί φορείς, επιχειρήσεις- με στόχο την επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων, την ανταλλαγή απόψεων και τη διαμόρφωση των τελικών προτάσεων για απαιτούμενες δράσεις τόσο σε επίπεδο επιχειρήσεων (σχεδιασμός δράσεων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση κλπ.) όσο και σε επίπεδο σχεδιασμού εκπαιδευτικής πολιτικής των φορέων τυπικής εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης.  

Ο Μηχανισμός Διάγνωσης που ανέπτυξε ο ΣΕΒ τεκμηρίωσε ότι από σήμερα έως το 2020 αναδεικνύονται 90 περίπου κρίσιμα επαγγέλματα που σε όρους γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων συνδέονται με την ανταγωνιστική εξέλιξη 8 σημαντικών επιχειρηματικών τομέων της ελληνικής οικονομίας.