Στο πλαίσιο  του προγράμματος Κοινωνικής Υπευθυνότητας του Ομίλου FOURLIS, η ΙΚΕΑ Ιωαννίνων προσέφερε τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την ανακαίνιση  του παιδικού τμήματος της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Κέρκυρας.  Η ενέργεια έγινε παράλληλα με την προσπάθεια για τον λειτουργικό εκσυγχρονισμό και την ανάδειξη και προβολή των σημαντικών τεκμηρίων της βιβλιοθήκης.

Ας σημειωθεί ότι το κτίριο και ο περιβάλλων χώρος της Δημόσιας Βιβλιοθήκης της Κέρκυρας, που ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1790, έχουν χαρακτηριστεί ως Παγκόσμια Κληρονομιά της UNESCO.  H βιβλιοθήκη αριθμεί περισσότερα από 20.000 μέλη και περίπου 100.000 βιβλία, αρκετά από τα οποία είναι άνω των 150 ετών.

Τα εγκαίνια του ανακαινισμένου τμήματος έγιναν τον Ιούνιο.

Η ΙΚΕΑ του Ομίλου FOURLIS συνεχίζει να προσφέρει στήριξη εκεί που υπάρχει ανάγκη, προωθώντας το μήνημα της αλληλεγγύης και στον χώρο της πολιτιστικής δράσης.

TAGS