Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στο τέλος Ιουνίου μειώθηκε σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και ανήλθε σε ποσοστό το 34,7%.

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση του ΧΑ, εξαιρουμένης της κεφαλαιοποίησης των μετοχών που κατέχει το ΤΧΣ, ανέρχεται σε 48,14%. Παρά την αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των ξένων επενδυτών σε απόλυτα νούμερα, κατά 3,52%, η αύξηση της κεφαλαιοποίησης του ΧΑ χωρίς τη συμμετοχή του ΤΧΣ ανήλθε σε 14,5%. 

Οι Έλληνες επενδυτές στο τέλος του Ιουνίου 2013 κατείχαν το 36,5% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο Χ.Α. 

Τον Ιούνιο 2013, οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εισροές 40,25 εκατ., ενώ Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται πωλητές, με εκροές κεφαλαίων ύψους 32,93 εκατ. 

Οι ξένοι επενδυτές, τον Ιούνιο 2013 πραγματοποίησαν το 45,3% των συναλλαγών (σε σχέση με το 41,1% τον προηγούμενο μήνα) και οι Έλληνες ιδιώτες επενδυτές, πραγματοποίησαν το 33,7% . 

Η Αξία Συναλλαγών του Ιουνίου 2013 έφτασε τα 1.231,10 εκατ. σημειώνοντας πτώση κατά 49,3% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν 2.427,63 εκατ. Σε σχέση με τον Ιούνιο 2012 που η αξία συναλλαγών ήταν 1.040,87 εκατ., σημειώθηκε άνοδος 18,3%. 

Αντίστοιχα, η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών του Ιουνίου 2013 ήταν 64,79 εκατ., μειωμένη σε σχέση με την αντίστοιχη του προηγούμενου μήνα (127,77 εκατ.) και αυξημένη της αντίστοιχης του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους (52,04 εκατ.). 

Ο αριθμός των Ενεργών Μερίδων για το μήνα Ιούνιο 2013 ανήλθε στις 84.940 έναντι 98.003 κατά τον προηγούμενο μήνα (τον Ιούνιο 2012 ο αριθμός των ενεργών μερίδων ανήλθε στις 39.628). 

Τον Ιούνιο 2013 δημιουργήθηκαν 5.891 Νέες Μερίδες Επενδυτών έναντι 5.238 νέων Μερίδων που δημιουργήθηκαν τον προηγούμενο μήνα. 

Η Κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. στο τέλος του Ιουνίου 2013, ανήλθε σε 58,83 δισ. Σε σχέση με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση στις 31/05/2013 που ήταν 37,08 δισ., σημειώθηκε αύξηση 58,7%, λόγω της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου των τραπεζών, ενώ συγκρινόμενη με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους που ήταν 24,53 δισ., σημειώθηκε αύξηση 139,9%.