Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων κατά το μήνα Μάιο 2013 ανήλθε στο ποσό των 3.847,8 εκατ. ευρώ έναντι 4.054,0 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2012, παρουσιάζοντας μείωση 5,1%.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων κατά το δωδεκάμηνο Ιουνίου 2012 - Μαΐου 2013 παρουσίασε μείωση 1,7% σε σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο Ιουνίου 2011 - Μαΐου 2012.

Παράλληλα, η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών κατά το μήνα Μάιο 2013 ανήλθε στο ποσό των 2.414,5 εκατ. ευρώ έναντι 2.310,4 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2012, παρουσιάζοντας αύξηση 4,5%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών κατά το δωδεκάμηνο Ιουνίου 2012 - Μαΐου 2013 παρουσίασε αύξηση 12,2% σε σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο Ιουνίου 2011 - Μαΐου 2012.