Αύξηση των επισκεπτών των Μουσείων σε ποσοστό 13,2% παρουσιάστηκε κατά το μήνα Μάρτιο 2013, καθώς και αύξηση των εισπράξεων κατά 14,4% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2012. 

Όπως δείχνουν τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, στους αρχαιολογικούς χώρους επίσης παρατηρείται αύξηση των επισκεπτών κατά 38,8% και αύξηση των αντίστοιχων εισπράξεων σε ποσοστό 48,2% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2012. 

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2013 παρατηρείται αύξηση 19,0% στους επισκέπτες των Μουσείων και ομοίως αύξηση 10,6% στις εισπράξεις σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012. 

Στους επισκέπτες των αρχαιολογικών χώρων κατά το ίδιο χρονικό διάστημα του 2013 εμφανίζεται αύξηση κατά 38,7% όπως αύξηση κατά 44,4% εμφανίζεται και στις εισπράξεις σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012.