Την πρόσληψη της κας Πόλας Χατζησωτηρίου, ως Γενικής Διευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών (Chief Financial Officer) της Εθνικής Τράπεζας, η οποία θα είναι και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, ανακοίνωσε η τράπεζα. 
H παροχή των υπηρεσιών της στην τράπεζα θα αρχίσει από την 16η Ιουλίου τρέχοντος έτους και συνιστά σημαντική ενίσχυση στο ανώτατο διευθυντικό προσωπικό της Τράπεζας. 

Η πρόσληψη, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εγκρίθηκε και από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Η κυρία Πόλα Χατζησωτηρίου, μέχρι πρόσφατα Γενική Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών και Στρατηγικού Σχεδιασμού και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Eurobank, είναι πιστοποιημένη Ορκωτός Λογιστής - Ελεγκτής, μέλος του Ιnstitute of Chartered Accountants of England and Wales (ICAEW).