Την Παρασκευή 12 Ιουλίου ή την Δευτέρα 15 Ιουλίου το ΤΧΣ θα ανακοινώσει τον πλειοδότη του TT, αφού αξιολογήσει τις προσφορές και να λάβει τις τελικές αποφάσεις.Η αξιολόγηση και η τελική απόφαση θα βασιστεί στις εισηγήσεις της ΕΚΤ και κυρίως της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  που έθεσαν θέμα πώλησης του TT με κριτήρια συστημικής ευστάθειας στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο.

Σημειώνεται ότι η πώληση του ΤΤ είναι ένα από τα προαπαιτούμενα για να λάβουμε την δόση.

Η Alvarez σε έκθεση της για λογαριασμό του ΤΧΣ προέκρινε την Eurobank ως την τράπεζα που επιτυγχάνει τις μεγαλύτερες συνέργειες, με αποτέλεσμα το νέο σχήμα να μπορέσει να ιδιωτικοποιηθεί, εξέλιξη που θα τροφοδοτήσει θετικά τον τραπεζικό κλάδο, το χρηματιστήριο και την οικονομία.

Η Τράπεζα της Ελλάδος, με επιστολή στο ΤΧΣ ζήτησε ο διαγωνσιμός να υλοποιηθεί με μετοχές και όχι με μετρητά γιατί όπως αναφέρεται και στα προγράμματα αναδιάρθρωσης, τα πλεονασματικά κεφάλαια που διαθέτουν οι τράπεζες θα πρέπει σε απόλυτη προτεραιότητα να κατευθύνονται στην μείωση του ELA της έκτακτης παροχής ρευστότητας.

Η ΕΚΤ σε επιστολή της ενημέρωσε προς τις συναρμόδιες αρχές ότι η πώληση του  TT πρέπει να διασφαλίσει πρωτίστως την συστημική σταθερότητα. Επίσης υπενθύμισε ότι δεν μπορεί να είναι προτιμητέες, έναντι άλλων, προσφορές με μετρητά από τράπεζες που έχουν μεγάλη ακόμη εξάρτηση χρηματοδότησης από τον ELA και την ΕΚΤ.

Αντίστοιχα οι αρμόδιοι της τρόικα, είχαν επισημάνει στο Υπουργείο Οικονομικών ότι η δρομολογημένη πώληση του TT πρέπει να προτάσσει την συστημική ευστάθεια ως προτεραιότητα».

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος του ΤΧΣ Αναστασία Σακελλαρίου πρότεινε χθες στο Γενικό Συμβούλιο ακύρωση της πώλησης του TT, θεωρώντας ότι δέχθηκε εξωθεσμικές παρεμβάσεις και πιέσεις στην διαδικασία του διαγωνισμού για να υλοποιηθεί νέος διαγωνισμός χωρίς παρεμβάσεις. Η πρόταση απορρίφθηκε ομοφώνως με αποτέλεσμα ο διαγωνισμός να ολοκληρώνεται μεν κανονικά ωστόσο να τίθεται θέμα διοίκησης στο ΤΧΣ.

Το πρόβλημα για το ΤΧΣ είναι ότι είναι αναγκασμένο να ολοκληρώσει τον διαγωνισμό με κριτήρια, διαφορετικά από αυτά που είχε γνωστοποιήσει αρχικά, κι έτσι να πρέπει ενδεχομένως να αντιμετωπίσει τις τυχόν νομικές συνέπειες.

Ηδη οι εμπλεκόμενες τράπεζες απειλούν με αγωγές σε περίπτωση όπου τελικώς προταχθούν κριτήρια διαφορετικά από αυτά τα οποία προέβλεπαν οι αρχικοί όροι του διαγωνισμού, σημειώνοντας ότι δεν υπήρχε λόγος να διενεργηθεί ο διαγωνισμός εφόσον αποφασιστεί τελικώς, υπό την πίεση της τρόικας, να προταχθούν λόγοι συστημικής ευστάθειας και επομένως να δοθεί το Τ.Τ. στη Eurobank.

Ο φόβος των νομικών επιπλοκών, ήταν και ο λόγος της παραίτησης του Μ.Κολλιόπουλου λίγες μέρες πριν ο οποίος και υπέβαλε την παραίτησή του επικαλούμενος την ανάγκη αποσαφήνισης και θωράκισης του πλαισίου λειτουργίας του Ταμείου μετά την επιτυχή ανακεφαλαιοποίηση των Ελληνικών τραπεζών.

Σημειώνεται ωστόσο ότι στο πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνεται διάταξη ασυλίας η οποία προβλέπει ότι οι αποφάσεις του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΤΧΣ, δεν επισύρουν αστικές και ποινικές ευθύνες για τα μέλη των παραπάνω οργάνων καθώς και για το προσωπικό του Ταμείου.