Πρόταση σχετικά με τη θέσπιση Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης (ΕΜΕ) για την Τραπεζική Ένωση υπέβαλε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, ο Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης θα διασφαλίσει ότι αν, παρά την αυστηρότερη εποπτεία, μια τράπεζα που υπάγεται στον ΕΜΕ αντιμετωπίζει σοβαρές δυσχέρειες, η εξυγίανσή της θα μπορεί να αντιμετωπιστεί με αποτελεσματικό τρόπο και με ελάχιστο κόστος για τους φορολογουμένους και την πραγματική οικονομία.

«Χάρη στην πρόταση αυτή, διαθέτουμε πλέον όλα τα αναγκαία στοιχεία για να δημιουργήσουμε μια τραπεζική ένωση που θα θέσει τον τομέα σε υγιέστερες βάσεις, θα αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη και θα εξαλείψει τον κατακερματισμό των χρηματοπιστωτικών αγορών», δήλωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο.

«Έχουμε ήδη συμφωνήσει σε μια κοινή ευρωπαϊκή εποπτεία των τραπεζών στην Ευρωζώνη και σε άλλα κράτη μέλη που επιθυμούν να συμμετάσχουν. Η σημερινή πρόταση συμπληρώνει την κοινή ευρωπαϊκή εποπτεία με ένα ολοκληρωμένο ενιαίο σύστημα αντιμετώπισης των προβληματικών τραπεζών. Δεν μπορούμε να εξαλείψουμε τον κίνδυνο μελλοντικών τραπεζικών χρεοκοπιών, αλλά με τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης και το Ταμείο Εξυγίανσης, το βάρος των ζημιών στο μέλλον θα το επωμίζονται οι ίδιες οι τράπεζες και όχι οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι», πρόσθεσε.

«Έχουμε ανάγκη από ένα σύστημα που θα επιτρέπει την ταχεία και αποτελεσματική εξυγίανση των τραπεζών με βάση κανόνες που θα δημιουργούν ασφάλεια δικαίου στην αγορά, χωρίς να τίθενται ερωτήματα ως προς τον αντίκτυπο στα δημόσια οικονομικά. Αυτή είναι η ουσία της σημερινής πρότασης για τη σύσταση ενός Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης: με τη διασφάλιση ότι η εποπτεία και η εξυγίανση θα ευθυγραμμίζονται μεταξύ τους σε κεντρικό επίπεδο, και ότι θα υπάρχει κατάλληλη χρηματοδοτική ρύθμιση για την εξυγίανση, οι τραπεζικές κρίσεις θα μπορούν να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικότερα στο πλαίσιο της τραπεζικής ένωσης και, παράλληλα, θα διευκολυνθεί η αποσύνδεση των κρίσεων δημόσιου χρέους από τις προβληματικές τράπεζες», ανέφερε από την πλευρά του ο επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών Μισέλ Μπαρνιέ.