Οι προτεινόμενες διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος που κατατέθηκαν στη Βουλή, αποτελούν το πρώτο βήμα στην κατεύθυνση ενός πιο απλού και δικαιότερου φορολογικού συστήματος αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών στην οποία σημειώνει ότι στη συνέχεια, θα συμπληρωθούν -μέχρι τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους- με το μέρος που θα αφορά τη χορήγηση πρότυπων φορολογικών κινήτρων, όπως οι φορολογικές πριμοδοτήσεις για επενδύσεις, εκπτώσεις φόρου για επενδύσεις και επιτάχυνση των διενεργούμενων αποσβέσεων.
 
Στο πλαίσιο αυτό, όπως διευκρινίζει το υπουργείο, θα υπάρξει ρύθμιση για τη δυνατότητα παραμονής στη χώρα ξένων επενδυτών οι οποίοι, εφόσον καλύπτουν τις αναγκαίες προϋποθέσεις, θα τύχουν ειδικών απαλλαγών και φορολογικών κινήτρων.
 
Στόχος όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση είναι ο εξορθολογισμός των υφιστάμενων φορολογικών κινήτρων, τα οποία περιλαμβάνονται σε διαφορετικά νομοθετικά κείμενα και η ένταξή τους στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.