Χωρίς σταματημό κινείται ο δείκτης της ανεργίας στη χώρα μας, ο οποίος αυξάνεται με δραματικούς ρυθμούς. Τον Απρίλιο, σημειώθηκε νέα άνοδος του δείκτη και ανήλθε στο 26,9% έναντι 23,1% τον Απρίλιο του 2012 και 26,8% το Μάρτιο του 2013, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή

Το σύνολο των απασχολουμένων κατά τον Απρίλιο του 2013 εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.636.042 άτομα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.337.621 άτομα, ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 3.337.051 άτομα. 

Οι απασχολούμενοι μειώθηκαν κατά 159.955 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2012 (μείωση 4,2%) ενώ αυξήθηκαν κατά 43.668 άτομα σε σχέση με το Μάρτιο του 2013 (αύξηση 1,2%). 

Οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 194.746 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2012 (αύξηση 17,0%) και κατά 24.025 άτομα σε σχέση με το Μάρτιο του 2013 (αύξηση 1,8%). 

Οι οικονομικά μη ενεργοί, δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, μειώθηκαν κατά 23.770 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2012 (μείωση ,7%) και κατά 20.218 άτομα σε σχέση με το Μάρτιο του 2013 (μείωση 0,6%).

Οι νέοι ηλικίας 15 - 24 ετών πλήττονται για έναν ακόμη μήνα, με το ποσοστό να ανέρχεται στο 57,5%. Επίσης, οι γυναίκες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη ανεργία από τους άνδρες με τα ποσοστά να ανέρχονται στο 30,5% και 24,2% αντίστοιχα.

Τέλος, σε γεωγραφικό επίπεδο, η Ήπειρός - Δυτική Μακεδονία κρατά για μια ακόμη φορά την πρώτη θέση, με το ποσοστό ανεργίας να αγγίζει το 30,2%.