Το ποσό των 4,4 εκατ. ευρώ καλείται να πληρώσει η ΔΕΗ, έπειτα από πρόστιμο που της επέβαλε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς καθυστέρησε να καταρτίσει νέα τιμολόγια για τη μέση τάση.

Την ώρα που ο υπόδικος πρόεδρος της ΔΕΗ Αρθούρος Ζερβός κατηγορείται για παράνομες χρηματοδοτήσεις προς το συνδικαλιστικό όργανο της Επιχείρησης, η ΡΑΕ «είδε» πως η πολιτική της ΔΕΗ δημιουργεί προϋποθέσεις σοβαρής οικονομικής ζημίας στην εθνική οικονομία καθώς καταχράζεται την δεσπόζουσα θέση της στις αγορές παραγωγής και προμήθειας. Μάλιστα, η ίδια η ΔΕΗ απαντά στη ΡΑΕ, ότι δεν μπορεί να δημιουργήσει νέα τιμολόγια παρακάπτοντας τα κοστολογικά της δεδομένα, αφού θα συντρέχει ζήτημα συνταγματικότητας αλλά και παράνομης κρατικής ενίσχυσης...

Ειδικότερα, το πρόστιμο επιβλήθηκε καθώς η ΔΕΗ καθυστέρησε την κατάρτιση των νέων τιμολογίων ρεύματος για τις μεγάλες βιομηχανίες που τροφοδοτούνται από το δίκτυο μέσης τάσης, όταν την ίδια ώρα επίκεινται μειώσεις της τάξης του 15% στα τιμολόγια αυτά, σύμφωνα με ανακοινώσεις της διοίκησης της ΔΕΗ αλλά και του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Συγκεκριμένα, βιομηχανικές επιχειρήσεις προσέφυγαν στην ΡΑΕ και στράφηκαν κατά της απόφασης που είχε λάβει η ΔΕΗ, τον Φεβρουάριο του 2012, να εφαρμόσει ενιαίο τιμολόγιο στη μέση τάση «χωρίς να λάβει υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τις έντονες αποκλίσεις του ενεργειακού προφίλ κάθε υποκατηγορίας πελατών ή και κάθε πελάτη διακριτά» και χωρίς εποχική διάκριση.

Μεσολάβησε επίσης απόφαση της ΡΑΕ με την οποία η ΔΕΗ καλείτο να καταρτίσει έως την 1η Ιανουαρίου του 2013 τουλάχιστον τρία τιμολόγια μέσης τάσης, ανάλογα με το προφίλ ζήτησης των πελατών, κάτι που μέχρι τώρα δεν έχει γίνει.

Η ΡΑΕ σημειώνει στην απόφασή της ότι με την καθυστέρηση αυτή η ΔΕΗ δημιουργεί προϋποθέσεις σοβαρής οικονομικής ζημίας, τόσο στους πελάτες αυτούς, όσο και στην εθνική οικονομία, καταχρώμενη της δεσπόζουσας θέσης της στις αγορές παραγωγής και προμήθειας.

Από την πλευρά της η ΔΕΗ δήλωσε προς τη ΡΑΕ ότι προτίθεται να προβεί στη δημιουργία επιπλέον τιμολογίων για τους μεγάλους πελάτες Μέσης Τάσης ανάλογα με το προφίλ ζήτησής τους. Ωστόσο όπως σημειώνει δεν μπορεί να παρακάμψει τα κοστολογικά της δεδομένα καθώς «η πραγματική έννοια της διαπραγμάτευσης δεν δύναται να εννοηθεί χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα προαναφερθέντα αναφορικά με την ανάκτηση του συνολικού κόστους της επιχείρησης πλέον ενός ευλόγου περιθωρίου κέρδους, άλλως συντρέχει ζήτημα όχι μόνον αντισυνταγματικότητας, αλλά και παράνομης κρατικής ενίσχυσης».