Το χαμηλότερο βασικό επιτόκιο στην ιστορία της ΠΓΔΜ διαμορφώθηκε πλέον, στο 3,25%, αφού η Κεντρική Τράπεζα της χώρας το μείωσε κατά 0,25%.

Η Κεντρική Τράπεζα της ΠΓΔΜ, σε σχετική ανακοίνωση της αναφέρει ότι οι μακροοικονομικοί δείκτες κινούνται εντός του προβλεπόμενου πλαισίου και ως εκ τούτου υπάρχουν περιθώρια για περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής, μέσω μείωσης του βασικού επιτοκίου .

Σύμφωνα με τραπεζικούς παράγοντες, η απόφαση αυτή της Κεντρικής Τράπεζας της ΠΓΔΜ για μείωση του βασικού επιτοκίου αναμένεται να οδηγήσει τις εμπορικές τράπεζες στη χώρα στη μείωση των επιτοκίων χορηγήσεων και καταθέσεων.

Η Κεντρική Τράπεζα της ΠΓΔΜ ακόμη, εκτίμησε ως ικανοποιητική τη ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος στη χώρα.

Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα, ο ετήσιος ρυθμός χρηματοδότησης επιχειρήσεων από τις τράπεζες παρουσιάζει επιβράδυνση, ενώ η χρηματοδότηση νοικοκυριών παρουσιάζει σχετική βελτίωση,αναφέρεται στην ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας.

TAGS