Μείωση 4,5% κατέγραψε η αξία των κροατικών εξαγωγών το διάστημα Ιανουάριος-Μάιος 2013 έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2012 και διαμορφώθηκε σε 27,3 δισ. κούνα (1 ευρώ= 7,491306 κούνα).

Την ίδια περίοδο, η αξία των εισαγωγών σημείωσε πτώση 3,1% σε σχέση με το διάστημα Ιανουάριος-Μάιος 2012 και διαμορφώθηκε σε 49,6 δισ. κούνα, ανακοίνωσε το Εθνικό Γραφείο Στατιστικής της βαλκανικής χώρας.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η αξία των εξαγωγών, εκφρασμένη σε ευρώ σημείωσε πτώση 5% το πρώτο πεντάμηνο του 2013 έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2012 και διαμορφώθηκε σε 3,6 δισ. ευρώ. Το διάστημα Ιανουάριος-Μάιος 2013 η αξία των εισαγωγών (εκφρασμένη σε ευρώ) διαμορφώθηκε σε 6,5 δισ. ευρώ, καταγράφοντας πτώση 3,6%.