Επί τα χείρω αναθεώρησε το σλοβενικό κοινοβούλιο τον προϋπολογισμό της χώρας, καθώς η κατάσταση της οικονομίας επιδεινώθηκε και η κυβέρνηση καταβάλλει προσπάθειες να χρηματοδοτήσει τις προβληματικές τράπεζες.

«Ο προϋπολογισμός της προηγούμενης κυβέρνησης ήταν εντελώς μη ρεαλιστικός... η οικονομική κατάσταση στη χώρα μας έχει επιδεινωθεί περαιτέρω», δήλωσε η κεντροαριστερή πρωθυπουργός Αλένκα Μπράτουσεκ, παρουσιάζοντας τον αναθεωρημένο προϋπολογισμό στη βουλή.

Η αναθεώρηση θέτει τις δαπάνες στα 9,6 δισ. ευρώ και τα έσοδα στα 8,1 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα το έλλειμμα του προϋπολογισμού να αυξάνεται στο 4,4% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, σε σύγκριση με έλλειμμα 2,8% που είχε θέσει η προηγούμενη κυβέρνηση.