Την ανάπτυξη και την πιστοποίηση ενός πολυεπίπεδου παν-ευρωπαικού συστήματος πληροφόρησης και κρατήσεων στον τομέα μεταφορών και συγκοινωνιών, ανέθεσε η Ευρωπαική Επιτροπή  στο All Ways Travelling, ένα κονσόρτσιουμ εταιρειών του οποίου ηγείται η Amadeus.

Στο All Ways Traveling, συμμετέχουν εκτός από την  Amadeus οι BeNe Rail, IATA, Thales και UNIFE. 

Βασικός στόχος της Ε.Ε. είναι να διευκολύνει τις μετακινήσεις εντός Ευρώπης και να προσφέρει στους Ευρωπαίους πολίτες μία κοινή πλατφόρμα πληροφόρησης και κρατήσεων στυς κύριους τομείς μεταφορών, όπως οι αερομεταφορές, οι σιδηρόδρομοι και οι αστικές συγκοινωνίες.
Το πλαίσιο που θα διαμορφωθεί, θα εντάσσει πληθώρα υπηρεσιών και τρόπων αναζήτησης επιλογών, πραγματοποίησης κρατήσεων, έκδοσης εισιτηρίων και διαδικασιών πληρωμής. 

Στο σχήμα συμμετέχει επίσης το Πανεπιστήμιο Zeppelin  το οποίο θα διενεργήσει μία εκτεταμένη και ενδελεχή έρευνα και μελέτη “πολυτροπικότητας”, η οποία θα πρέπει να έχει παραδοθεί μέχρι το τέλος του έτους.

Αφού τα αποτελέσματα της μελέτης, αξιολογηθούν και εγκριθούν από την Ε.Ε., τότε το κονσόρτσιουμ, θα ξεκινήσει έρευνες και μελέτες πεδίου καθώς και πιλοτικές δοκιμές επιχειρηματικών μοντέλων, λειτουργικών συστημάτων και τεχνολογικών εφαρμογών, με κύριο κριτήριο τη διασυνδεσιμότητα και την προσαρμογή στις συνθήκες της αγοράς.
Παράλληλα, έχει συσταθεί ένα “Συμβούλιο Σοφών”, στο οποίο εκπροσωπούνται δέκα από τους σημαντικότερους φορείς της ευρωπαικής αγοράς τουρισμού και ταξιδιών, προκειμένου να συνεισφέρει στον σχεδιασμό των κατευθύσνεων και της υλοποίησης της πρωτοβουλίας.