Δύο είναι οι προσφορές που κατατέθηκαν για την εξαγορά της «Νέα Proton Τράπεζα Α.Ε.».

Ειδικότερα, στο πλαίσιο των διαδικασιών και των προϋποθέσεων που διαμόρφωσε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, η Eurobank υπέβαλε χθες, Πέμπτη 11 Ιουλίου 2013, δεσμευτική προσφορά για την εξαγορά από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας του 100% των μετοχών της «Νέα Proton Τράπεζα Α.Ε.».

Παράλληλα σύμφωνα με πληροφορίες προσφορά κατέθεσε και το private equity Oaktree, η οποία περιλαμβάνει, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές και μετρητά.