Προκηρύχθηκε σήμερα η διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και  οι ενδιαφερόμενοι έχουν προθεσμία μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου για την εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα συνάψει τις εξής συμβάσεις: 

(i) πενταετή σύμβαση Υποχρέωσης Παροχής Δημόσιων Υπηρεσιών (ΥΔΥ) με το Δημόσιο, για την παροχή υπηρεσιών σιδηροδρομικής μεταφοράς επιβατών, έναντι ετήσιας αμοιβής που δεν θα υπερβαίνει το ποσό των Ευρώ πενήντα εκατομμυρίων (€ 50.000.000), 

(ii) σύμβαση πρόσβασης (track access) με τον ΟΣΕ, υπό την ιδιότητά του ως διαχειριστή της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής, 

(iii) μακροχρόνια σύμβαση μίσθωσης τροχαίου υλικού με τον ΟΣΕ, υπό την τρέχουσα ιδιότητά του ως κυρίου του τροχαίου υλικού, 

(iv) μακροχρόνια σύμβαση υπηρεσιών συντήρησης με την ΕΕΣΣΤΥ για τη συντήρηση του τροχαίου υλικού, και 

(v) μακροχρόνια συμφωνητικά για τη μίσθωση επιλεγμένων ακινήτων.

Όσον αφορά το τροχαίο υλικό, το οποίο προς το παρόν ανήκει στον ΟΣΕ, θα μεταβιβαστεί στο Δημόσιο, ενώ η συντήρηση του τροχαίου υλικού, η οποία προς το παρόν παρέχεται από τον ΟΣΕ, είναι ήδη υπό μεταβίβαση μέσω απόσχισης από τη μητρική (spin off), στην "Ελληνική εταιρεία συντήρησης σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού Α.Ε. (΄΄ΕΕΣΣΤΥ΄΄), μία νεοσυσταθείσα εταιρεία η οποία ανήκει κατά 100% στο Δημόσιο. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας απόσχισης (spin off), η ΕΕΣΣΤΥ θα λειτουργεί ως ανεξάρτητη εταιρεία που θα παρέχει υπηρεσίες συντήρησης σε τροχαίο υλικό. Σημειώνεται ότι, πρόθεση του Δημοσίου είναι να προβεί και στην ιδιωτικοποίηση της ΕΕΣΣΤΥ.

Προϋποθέσεις 

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος, οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν, κατά την τελευταία τριετία, ίδια κεφάλαια ύψους 100 χιλιάδων ευρώ, ενώ εάν πρόκειται για fund το ποσό ενεργών και μη επενδυμένων / μη δεσμευμένων κεφαλαίων της πλέον πρόσφατης οικονομικής χρήσης υπερβαίνει το ποσό των 200.000.000 ευρώ.