Αύξηση 5,2% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών εκροών στη Γεωργία-Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του μηνός 
Μαΐου 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2012, έναντι μείωσης 4,8%, που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2012 προς το 2011, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή. 

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών κατά το μήνα Μάιο 2013, σε σύγκριση με το δείκτη του Απριλίου 2013, δεν σημείωσε καμία μεταβολή, έναντι μείωσης 1,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2012. 

Ο μέσος σταθμικός δείκτης του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2012 – Μαΐου 2013, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2011 – Μαΐου 2012, παρουσίασε αύξηση 1,5%, έναντι μείωσης 0,1%, που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα. 

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία-Κτηνοτροφία του μηνός Μαΐου 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2012, σημείωσε αύξηση 2,0%, έναντι αύξησης 2,1%, που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2012 προς το 2011. 

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών κατά το μήνα Μάιο 2013, σε σύγκριση με το δείκτη του Απριλίου 2013, δεν σημείωσε καμία μεταβολή, έναντι μείωσης 0,2%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2012. 

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2012 – Μαΐου 2013, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2011 – Μαΐου 2012, παρουσίασε αύξηση 2,7%, έναντι αύξησης 6,0%, που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα.