Την οδό της κυβερνητικής παρέμβασης θεωρεί απαραίτητη για την ανάσχεση της νεανικής ανεργίας, ιδίως στις χώρες που μαστίζονται από ύφεση, ο νομπελίστας οικονομολόγος Χρήστος Πισσαρίδης.

Σε διάλεξή του σήμερα στο ΚΕΠΕ, ο κ. Πισσαρίδης επεσήμανε την ύπαρξη ανελαστικών παραμέτρων σε ό,τι αφορά στην αύξηση της νεανικής ανεργίας στις χώρες εκείνες που πλήττονται από ύφεση.

«Όταν η ανεργία στην Ισπανία και την Ελλάδα αυξήθηκε κατά 16%, η νεανική ανεργία αυξήθηκε κατά 32%. Όταν όμως η ανεργία αυξήθηκε στη Δανία κατά 3,5%, η νεανική ανεργία αυξήθηκε μόνον κατά 7%», ανέφερε ο κύπριος οικονομολόγος, επισημαίνοντας την ύπαρξη δομικών αγκυλώσεων στις διάφορες οικονομίες καθώς και ότι το γεγονός αυτό αντικατοπτρίζεται στην κατ' αναλογία υψηλότερη νεανική ανεργία σε χώρες με ύφεση.

Ο κ. Πισσαρίδης εκτιμά πως μολονότι η νεανική ανεργία είναι εξ' ορισμού υψηλότερη της συνολικής, καθώς στις νεαρές ηλικίες απουσιάζει η γνώση και εμπειρία που συνοδεύει τις μεγαλύτερες καθιστώντας έτσι ευχερέστερη την ανάκτηση απασχόλησης, η ύπαρξη συγκροτημένης κυβερνητικής πολιτικής για την τόνωση της νεανικής απασχόλησης μπορεί να αμβλύνει τις επιπτώσεις του φαινομένου αυτού.